Czy gmina ma obowiązek zapewnienia dowozu do zasadniczej szkoły zawodowej uczniowi z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim?

Odpowiedź
Gmina nie ma obowiązku zapewnienia uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły ponadgimnazjalnej (np. do zasadniczej szkoły zawodowej).
Zgodnie z art. 17 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., obowiązkiem gminy jest:
1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b u.s.o., bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia. Więcej w Serwisie Samorządowym LEX>>

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł