"Wspólnie dajmy młodzieży szansę do naprawdę dobrej edukacji – taka edukacja ma miejsce w gimnazjach. Szkoła to nie poligon doświadczalny dla „nowych” pomysłów zmieniających się ekip rządzących." - piszą związkowcy w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej. - "Gimnazja należy doskonalić – nie likwidować! Jesteśmy otwarci na dyskusję, jak najlepiej to zrobić. Zapraszamy wszystkich Państwa do włączenia się w nasze działania. Pierwszym krokiem będzie wsparcie prowadzonej przez nas akcji zbierania podpisów za stabilizacją
w oświacie.". Na stronie internetowej Związku Nauczycielstwa Polskiego można znaleźć tekst petycji, która pozwala na przyłączenie się do akcji. Więcej>>

Aż 70 proc. Polaków chce likwidacji gimnazjów>>