Minister edukacji narodowej Anna Zalewska, w związku z docierającymi do MEN pytaniami dotyczącymi sytuacji nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy nie posiadają kwalifikacji do nauczania języka obcego, skierowała list do dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych.
Minister edukacji narodowej wyjaśnia, że nie wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówkach przedszkolnych obecnie i po roku 2020 muszą posiadać kwalifikacje do nauczania języka obcego. Dodaje również, że decyzje w zakresie organizacji pracy przedszkola, w tym o powierzeniu nauczycielowi prowadzenia określonych zajęć, podejmuje dyrektor. Szefowa MEN przypomina też, że przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym w placówkach przedszkolnych może być realizowane przez:
- nauczyciela lub nauczycieli, którym dyrektor powierzył dany oddział, jeśli posiadają kwalifikacje do nauczania języka obcego nowożytnego w przedszkolu, albo
- nauczyciela posiadającego kwalifikacje do nauczania języka obcego nowożytnego, który będzie prowadził zajęcia związane tylko z przygotowaniem dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

"Przed Szkołą" tłumaczy, kto może uczyć języka obcego w przedszkolu>>

„Do dnia 31 sierpnia 2020 r. nauczyciele przedszkoli legitymujący się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym mogą prowadzić zajęcia językowe bez konieczności ukończenia studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego z zakresu wczesnego nauczania danego języka obcego” – tłumaczy minister Anna Zalewska. „Do 2020 r. nauczyciele ci będą mogli uzupełnić wymagane kwalifikacje w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego poprzez ukończenie studiów podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe lub kursu kwalifikacyjnego prowadzonego przez akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli” – dodaje szefowa MEN.
Nauczyciele, którzy do tego czasu nie zdobędą kwalifikacji do nauczania języka obcego, będą mogli nadal prowadzić zajęcia w przedszkolach z wyjątkiem zajęć językowych.

Kwalifikacje nauczyciela języka obcego w przedszkolu: do 2020 r. łagodniejsze wymogi>>