Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1207 ze zm.) stanowi, że kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach oraz w klasach I–III posiada osoba, która ukończyła:
- studia magisterskie na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
- studia wyższe w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
- studia pierwszego stopnia:
a)    na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b)    w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
- nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności odpowiadającej danemu językowi obcemu, lub
- studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i legitymuje się:
a)    świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku do powyższego rozporządzenia, lub
b)    świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do powyższego rozporządzenia, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Gimnazjaliści używają angielskiego tylko w szkole>>

Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach oraz w klasach I–III posiada również osoba, która:
- ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności oraz legitymuje się:
a)    świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku do powyższego rozporządzenia, lub
b)    świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do powyższego rozporządzenia, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
- legitymuje się świadectwem dojrzałości i świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku do powyższego rozporządzenia.
Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach oraz w klasach I–III posiada również osoba, która ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach, a ponadto legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym (poziom B2 np. First Certificate in English z oceną A lub B) i która ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego (§ 11 ust. 4).
Warto jednak podkreślić, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej do 31.08.2020 r. zajęcia z języka obcego w przedszkolu będą mogły prowadzić osoby, które mają uprawnienia do pracy w przedszkolu oraz np. certyfikat FCE (z oceną A lub B), ale nie ukończyły studiów podyplomowych czy kursu doskonalącego z zakresu wczesnego nauczania języka obcego. MEN uważa, że zmiana ta pozwoli większej grupie nauczycieli na prowadzenie zajęć z języków obcych w przedszkolach. Do 2020 r. nauczyciele powinni uzyskać niezbędne przygotowanie metodyczne.

Badanie: nauka języka obcego w szkole to wkuwanie słówek na pamięć>>

e.Przed Szkołą - PRENUMERATA elektroniczna [on-line] Pełna treść artykułu już w marcowym numerze kwartalnika "Przed Szkołą">>