Według rzecznika głównym problemem jest sposób naliczania subwencji oświatowej.
"Część oświatowa subwencji ogólnej naliczana jest dla
każdej jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o algorytm znajdujący się w corocznym
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej
subwencji ogólnej na dany rok budżetowy. Z samego charakteru subwencji wynika jednak, że
pozyskane przez samorząd środki nie muszą trafić do szkoły, w której uczy się osoba
z niepełnosprawnością. Mogą zostać spożytkowane nawet na cele niezwiązane z edukacją." - podkreśla w wystąpieniu i zwraca się do resortu finansów o rozwiązanie tego problemu.

 

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł