1. Ustawa o systemie oświaty. Komentarz.
Autor: Mateusz Pilich.
Rok wydania: 2015.
Komentarz jest uporządkowanym i systematycznym omówieniem poszczególnych przepisów ustawy. Wzbogacony został o obszerne orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, wieloletni dorobek doktryny oraz zwięzłe przedstawienie większości aktów wykonawczych do ustawy o systemie oświaty. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Karta Nauczyciela. Komentarz.
Autorzy: Andrzej Barański, Joanna Rozwadowska-Skrzeczyńska, Maria Szymańska.
Rok wydania: 2014.
Komentarz jest dziełem specjalistów - radców prawnych, posiadających wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy w obsłudze prawnej administracji oświatowej, a także praktykę w przygotowywaniu rozwiązań legislacyjnych oraz stosowaniu i interpretowaniu przepisów prawa oświatowego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Głos ucznia. Instrument dobrych zmian w edukacji.
Autorzy: Michael J. Corso, Russel J. Quagila.
Rok wydania: 2015.
Książka podkreśla znaczenie opinii uczniów w procesie nauczania oraz dostarcza praktycznych rad, jak sprawić, aby odgrywały one w nim kluczową rolę. Przekonuje, że aspiracje uczniów mogą pomóc w wyznaczeniu nowych, wartościowych celów w szkolnictwie i w efekcie nowego kierunku w edukacji. Pokazuje także, iż uczniowie, którzy mają świadomość, że są słuchani rozwijają poczucie własnej wartości, angażują się w istotny sposób i dostrzegają znaczenie swojej nauki w szkole. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

Dowiedz się więcej o tej książce
Głos ucznia. Instrument dobrych zmian w edukacji
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

4. Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach.
Autor: Lidia Marciniak.
Rok wydania: 2015.
Książka przeznaczona jest dla dyrektorów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkół i przedszkoli, organów prowadzących oraz rodziców uczniów zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych w oświacie. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Kompetencje rady pedagogicznej. Komentarz praktyczny. Wzory uchwał z serii Meritum.
Autor: Piotr Gąsiorek.
Rok wydania: 2015.
Książka przedstawia wszystkie kompetencje, w które wyposażona jest rada pedagogiczna, a także zawiera ponad sto czterdzieści wzorów uchwał rady pedagogicznej. 

Fragment publikacji (.pdf)