NSA: Zmiana miejsca kontroli bez znaczenia dla kary

Środowisko

Kontrolę przeprowadzono w innym niż zapowiedziano miejscu, ale przedsiębiorca i tak zapłaci karę za brak zezwolenia na zbieranie odpadów. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zmiana miejsca nie...

29.08.2018

Sąd: Szpital nie odpowiada za nagły zgon pacjenta

Opieka zdrowotna

Mężczyzna uskarżający się na bóle pleców w okolicy lędźwiowej był dwukrotnie badany w szpitalu. Po zastosowanym leczeniu czuł się lepiej i wyszedł do domu. Kolejnego dnia doszło jednak do nagłego...

28.08.2018

NSA: Można zwolnić policjanta, który za dużo choruje

Policja Prawo pracy

Policjant podlega bardzo surowym kryteriom przydatności do służby - podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny. Inaczej niż pracownik cywilny, może być zatem zwolniony również wtedy, gdy z powodu...

28.08.2018

TSUE: Nieznajomość łańcucha dostaw szkodzi

Podatki międzynarodowe

Brak weryfikacji uczestników zaangażowanych w odbiór towaru może w istocie sprowadzać się do zanegowania określonej transakcji łańcuchowej jako wewnątrzwspólnotowej i opodatkowanie jej jako dostawy...

27.08.2018

NSA: Opłata legalizacyjna to nie podatek

Ordynacja Domowe finanse

Choć wartość opłaty legalizacyjnej jest ściśle określona ustawą, to może dojść do jej zmniejszenia lub w ogóle do umorzenia. Ten zapis powoduje, że wysokość opłaty legalizacyjnej może być adekwatna...

27.08.2018

SN: Prezes spółki musi zwrócić zasiłek chorobowy

Prawo pracy

W czasie choroby jednoosobowo zarządzający spółką z o.o. prezes zarządu ma obowiązek powstrzymania się od wykonywania czynności pod rygorem utraty prawa do zasiłku chorobowego - orzekł Sąd Najwyższy....

25.08.2018

RIO: Radny nie może głosować, jeśli ma zostać inkasentem

Samorząd terytorialny

Radny, który ma zostać inkasentem, pobierając z tej racji wynagrodzenie podlega wyłączeniu od głosowania nad uchwałą w tym przedmiocie. W przeciwnym razie uchwała taka jest nieważna – stwierdziła RIO...

24.08.2018

Nie ma ładu przestrzennego, nie ma warunków zabudowy

Samorząd terytorialny Budownictwo

Budynki muszą być planowane w taki sposób, by istniał ład przestrzenny. Jeśli planowana inwestycja, np. domy jednorodzinne, nie pasuje do istniejącej zabudowy zagrodowej, burmistrz może nie wydać...

24.08.2018

WSA: Wykreślenie przedszkola z ewidencji było bezprawne

Prawo gospodarcze

Bezprawność decyzji wójta i kuratora oświaty polegała na zastosowaniu nowych przepisów ustawy Prawo oświatowe do decyzji wydanej 10 lat temu o pozwoleniu na działanie niepublicznego przedszkola -...

23.08.2018

NSA: Liczy się pierwotny cel pożyczki

CIT

Chcąc zakwalifikować odsetki od pożyczki do kosztów uzyskania przychodu, należy mieć na względzie jej bezpośredni cel. Potwierdza to najnowszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.

23.08.2018

Nie można wyłączyć całego sądu z rozpoznania sprawy

Wymiar sprawiedliwości

Przepisy procedury cywilnej przewidują jedynie możliwość wyłączenia sędziego, nie zaś całego sądu. Jeśli jednak strona złoży zasadny wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów danego sądu, to faktycznie...

22.08.2018