Nie można wyłączyć całego sądu z rozpoznania sprawy

Wymiar sprawiedliwości

Przepisy procedury cywilnej przewidują jedynie możliwość wyłączenia sędziego, nie zaś całego sądu. Jeśli jednak strona złoży zasadny wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów danego sądu, to faktycznie...

22.08.2018

SA: Wyrok bez rozprawy skutkował nieważnością procesu

Wymiar sprawiedliwości

Bank pozwał pozwaną o zapłatę z tytułu niespłaconych pożyczek. Pozwana po wydaniu nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, wniosła zarzuty. Sąd wydał na posiedzeniu niejawnym wyrok uwzględniający...

22.08.2018

RIO: Kwestie kontroli dotacji nie w uchwale, a w umowie

Finanse samorządów

Rada gminy w uchwale w sprawie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce nie może zawierać postanowień dotyczących kontroli wykorzystania dotacji – przypomniało Kolegium...

21.08.2018

NSA: Wyrok skazujący wiąże sądy w sprawie podatkowej

Ordynacja

Ustalenia w postępowaniu karnym i prawomocnym wyroku skazującym wiążą sąd administracyjny. Ta regulacja ma zastosowanie także, gdy wyrok karny nie dotyczy podatnika, ale jego kontrahenta. Potwierdza...

20.08.2018

WSA: Nie płacił abonamentu, ale na razie uniknie kary

Prawo cywilne

Korzystający z odbiornika radiowego i telewizyjnego musi się liczyć z egzekucją niezapłaconego abonamentu przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Musi mieć jednak możliwość dobrowolnego...

20.08.2018

WSA: Dobudówka do willi w Karpaczu też jest zabytkiem

Budownictwo

Konserwator zabytków uratował letniskowy pensjonat przed rozbiórką. Nie tylko willa, ale i przybudówka stanowi dopełnienie całości obiektu utrzymanego w stylistyce budownictwa letniskowego w Karpaczu...

18.08.2018

Handel alkoholem w bloku niesie ryzyko

Budownictwo

Wynajmując lokal pod sklep z alkoholem czy restaurację trzeba się liczyć z ryzykiem braku zgody na jego sprzedaż. Jej otrzymanie zależy od dobrej woli wspólnoty. Gdy powie nie, nie ponosi...

17.08.2018