SN dodał, że do dokonania w ten sposób podziału prawnego lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość wymagana jest zgoda właścicieli lokali wyrażona w formie uchwały, o której stanowi art. 22 ust. 4 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Czytaj: SA: właściciel decyduje o sposobie korzystania z balkonu

Problem powstał na tle postępowania wieczysto-księgowego. Kamila L. właścicielka mieszkania we wspólnocie przy al. Wiśniowej we Wrocławiu kupiła od innego właściciela należącego do wspólnoty komórkę o niewielkich rozmiarach przynależną do nieruchomości. Pomieszczenie to nie miało swego numeru w księdze wieczystej.

Problem zgody wspólnoty

Sąd wieczystoksięgowy powziął wątpliwość, czy przy takiej transakcji nie jest potrzebna zgoda wszystkich członków wspólnoty? Czy odłączenie tego pomieszczenia jest podziałem w rozumieniu art. 22 ust. 4 ustawy o własności lokali?

Zgodnie z tym przepisem połączenie dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub podział lokalu wymaga zgody właścicieli lokali wyrażonej w uchwale. W razie odmowy zainteresowany właściciel lokalu może żądać rozstrzygnięcia przez sąd.

 


Obrót dozwolony

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały stwierdził, że dla skutecznego złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej pomieszczenia przynależnego wyznacza oznaczenie. Nie trzeba komórce czy strychowi nadawać odrębnego numeru. Choć zgoda wspólnoty w postaci uchwały jest niezbędna.

Jak podkreślił sędzia sprawozdawca obrót pomieszczeniami przynależnymi pomiędzy właścicielami odrębnych lokali we wspólnocie jest dozwolone. Należy te działania traktować jak podział nieruchomości i dlatego potrzeba na to zgody. Pomieszczenie taki, którym może być garaż czy strych nie jest częścią składową według art. 47 kc (część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych) i może być samodzielnym przedmiotem obrotu - dodał SN.

 


 

Sygnatura akt III CZP 52/18, uchwała z 15 listopada 2018 r.