Potrzebna klauzula integracyjna w Konstytucji RP

Od czasu wejścia w życie Konstytucji RP z 1997 r. formułowano w nauce prawa konstytucyjnego pogląd, że art. 90 tego aktu tworzy wystarczające podstawy do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej....

26.01.2011

Spadek liczby upadłości w 2010 roku

W 2010 roku opublikowanych zostało 670 postanowień dotyczących upadłości polskich firm. Na przestrzeni dwóch ostatnich lat, jako efekt kryzysu finansowego, obserwowaliśmy trend wzrostowy w...

25.01.2011

Pracodawcy krytykują zmiany w OFE

W obecnej sytuacji finansów publicznych, biorąc pod uwagę realia polityczne i gospodarcze, nie ma innego wyjścia, jak zaakceptowanie zmniejszenia składki przekazywanej do otwartych funduszy...

24.01.2011

Usługi medyczne a podatek od towarów i usług

Komentarz stanowi analizę przepisw regulujących zasady opodatkowania lub zwolnienia z podatku VAT usług medycznych. Autor wskazuje w nim m.in. na pojęcie usług medycznych, opierając się na...

24.01.2011

Restrykcyjne prawo nie rozwiązuje problemu narkomanii

Doświadczenia szwajcarskie wskazują, że kara więzienia za posiadanie narkotyków nie rozwiązuje tego problemu, a pogłębia tylko i tak trudną sytuację osoby uzależnionej - mówiła w czwartek w Warszawie...

21.01.2011

Leasing samochodów osobowych

Przedmiotem leasingu bardzo często są samochody, w tym samochody osobowe, ktrych pojęcie na potrzeby podatku dochodowego od osb fizycznych definiuje art. 5a pkt 19 u.p.d.o.f. W niniejszym komentarzu...

20.01.2011

Alternatywne prawo dla umów z konsumentami

Komisja Europejska zawarła w Zielonej Księdze" propozycję stworzenia alternatywnego systemu prawa, który mógłby być wykorzystywany przez przedsiębiorców przy zawieraniu transgranicznych umów z...

18.01.2011

Prokuratorzy: z nami reform nie konsultowano!

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało kilka dni temu komunikat stwierdzjący, że konsultowało rządowy projekt ustawy o ustroju sądów powszechnych z zainteresowanymi środowiskami i organizacjami. -...

18.01.2011

Apel o udostępnianie wyroków w internecie

Dzięki dostępowi do orzecznictwa, również w drobnych sprawach, może być realizowana społeczna kontrola wymiaru sprawiedliwości. Ponadto sama świadomość publicznego udostępnienia orzeczenia doprowadzi...

16.01.2011

Skutki podatkowe wywłaszczenia nieruchomości

Realizacja rżnego rodzaju celw publicznych wymaga czasami pozbawienia jednostek własności nieruchomości. Odbywa się to bądź w trybie przymusowym (wywłaszczenie), bądź na drodze negocjacji...

13.01.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski