Sąd: następna rozprawa po przedawnieniu

Czy polskie sądy mogą jeszcze bardziej niż dotychczas kompromitować się? Czy mogą nas jeszcze zaskoczyć jakimiś nowymi przejawami nieudolności? Mogą, czego najlepszym przykładem proces byłego...

16.06.2009

Nagroda za więźniów pracujących w hospicjach

Ze Strasburga polski wymiar sprawiedliwości otrzymuje przeważnie złe wiadomości. Najczęściej są to wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, skazujące Polskę na kary i odszkodowania za...

08.06.2009

Sektor stoczniowy: scenariusz alternatywny

Pięć miesięcy temu mogliśmy się łudzić co do tego, że ugodowe stanowisko naszego kraju w relacjach z Komisją Europejską w sprawie stoczni pozwoli na kontynuację działalności stoczniowej w mniejszych...

08.05.2009

Opodatkowanie pomocy otrzymywanej z programu SAPARD

Autor komentarza przedstawia konsekwencje podatkowe otrzymania dotacji unijnej z programu SAPARD. W celu lepszego zilustrowania aspektów podatkowych tego zagadnienia posługuje się konkretnymi...

28.04.2009

Firmy samodzielnie rozwiązują problemy prawne

W sondażu prowadzonym już po raz drugi przez PBS DGA na zlecenie Gazety Prawnej i Wolters Kluwer na temat obsługi prawnej w polskich firmach ankieterzy przebadali 500 firm. Zdecydowana większość...

24.03.2009