Mamy projekt nowego Kodeksu Etyki Radców Prawnych. Radcowie prawni w ramach reklamowania swoich usług będą mogli podawać listy swoich klientów oraz dziedziny prawa, w których się specjalizują. Zakazane będzie natomiast narzucanie się klientom oraz wykorzystywanie ich przymusowej sytuacji. Nie będzie reklamy, a jedynie rzetelna i szersza niż dotychczas informacja. Radcowie podkreślają, że także w tej kwestii obowiązuje ich nadrzędna zasada o działaniu niesprzecznym z godnością zawodową. Profesor Ewa Nowińska, radca prawny i specjalista od prawa reklamy, mówi, że zamieszczanie informacji o działalności kancelarii na przykład na billboardach byłoby sprzeczne z etyką zawodową radcy prawnego, ale w samorządzie nikt o bilboardach nie myśli.

Tutaj można przeczytać projekt nowego Kodeksu Etyki Radców Prawnych i zapisy o nowych sposobach informowania.

(...) Jakie są granice w sposobie informowania o usługach prawniczych? Publikujemy wybrane opinie z debaty Gazety Prawnej:

Ewa Nowińska, profesor, radca prawny, specjalista od prawa reklamy

Informację o działalności radcy prawnego można zamieścić na przykład w książce telefonicznej czy na tabliczkach, ale ogłoszenia prasowe czy bilboardy są już kwestią etyki. Bilboard jest zbyt krzykliwą informacją. Stwarza się zatem pewne bariery etyczne, gdyż nie chcemy by traktowano nas jak proszek do prania. Nie może wyglądać to jak chwalenie się, że ktoś jest w czymś najlepszy. Należy też uniknąć nagabywania klientów zbyt nachalną informacją.

Ryszard Sowiński, doktor z Kancelarii Prawnej Renata Urowska i Wspólnicy

Nie widzę ze strony reklamy istotnych zagrożeń dla reputacji zawodu radcy prawnego. Granice dopuszczalnej reklamy wyznaczają przecież zasady uczciwej konkurencji i wskazówki zawarte w propozycjach nowych regulacji. Najskuteczniejszym cenzorem reklam będzie jednak nie samorząd, ale sami prawnicy. W przypadku reklamy usług profesjonalnych bardzo łatwo jest bowiem osiągnąć efekt odwrotny do zamierzonego, szczególnie jeżeli nadużywa się zaufania odbiorcy lub przekracza granice śmieszności.

Maciej Bobrowicz, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, autor nowego kodeksu etyki radców prawnych

Nowe zasady etyki dopuszczają bardzo szeroki zakres informowania przez radców prawnych o prowadzonej przez nich działalności. Pojęcie informowania o wykonywaniu zawodu jest zbieżne z unijną Dyrektywą o usługach, która także mówi o informacji, tyle tylko że handlowej. Nowy kodeks etyki stanowi również o dozwolonym pozyskiwaniu klientów. Szczegółowo wymienione zostały w nim sposoby zakazane. Są to przede wszystkim sposoby agresywne, napastliwe, wykorzystujące przymusowe położenie klienta, czyli takie, których nie chcielibyśmy, aby kiedykolwiek miały miejsce. Przy interpretacji tych zasad powinniśmy pamiętać o naczelnej zasadzie, która mówi o działaniach zgodnych z godnością zawodową. Po zniesieniu zakazu reklamy duże kancelarie z pewnością nie zaczną reklamować się na bilboardach, ponieważ to nie jest to narzędzie, dzięki któremu pozyskają one klientów. Radcowie prawni bowiem nie sprzedają dóbr szybko zbywalnych, wobec tego sposób informowania o naszej działalności siłą rzeczy musi być zasadniczo inny. Dobra szybko zbywalne kupuje się pod wpływem impulsu, natomiast proces zakupu usług prawniczych jest długotrwały i wpływ na ich wybór ma wiele czynników. Tak więc bilboard jest w tym przypadku nieefektywnym narzędziem reklamy. Radcowie prawni będą mogli natomiast - reklamując swoje usługi - podawać listę podmiotów, które obsługują, ale tylko wówczas, gdy te podmioty wyrażą na to zgodę. (...)

(źródło: Gazeta Prawna/KW)