Mediacja - najlepsza alternatywa

Tradycyjną metodę rozstrzygania sporów w Polsce, której podstawą jest sędzia w todze i sala sądowa, należy ocenić krytycznie. Dlaczego? System jest niewydolny. Niewyobrażalna ilość spraw, których...

12.09.2007

Dozór elektroniczny jednak będzie

W piątek 7 września cała uwaga skierowana na Sejm koncentrowała się na pytaniu: skrócą kadencję, czy nie? - pisze Krzysztof Sobczak, publicysta prawny. Tymczasem w tle gorących politycznych i polemik...

10.09.2007

Co z majątkiem zatrzymanego?

Prokuratura wystawiła nakaz zatrzymania biznesmena Ryszarda Krauze. Doniesienia te spowodowały załamanie się kursów akcji kontrolowanych przez niego spółek. - Jeśli chodzi o sprawę zatrzymania...

01.09.2007

Nowy model organizacji rynku usług prawniczych?

W mediach toczy się obecnie dyskusja nad przyszłością zawodów prawniczych. Uczestnicy tej dyskusji wypowiadają się z reguły na rozmaite szczegółowe tematy, pomijając kwestię podstawową, jak powinien...

28.08.2007

Doradca twórców

Twórcy potrzebują dobrych doradców prawnych.Wie o tym, mec. Dorota Bryndal, wspólnik w kancelarii GESSEL i koordynator programu profesjonalnej pomocy prawnej dla twórców. Program jest adresowany...

28.08.2007

Adwokaci psują szybkie sądy

Wreszcie wyjaśniło się, kto sypie piasek w tryby reformy wymiaru sprawiedliwości. W każdym razie szybkie sądy, jedna ze sztandarowych instytucji z pakietu zmian przygotowywanych i wprowadzanych przez...

22.08.2007

Czy zdążymy na EURO 2012?

Organizacja Mistrzostw Europy EURO 2012 spowodowała rozpoczęcie przygotowywania planów budowy niezbędnej infrastruktury. Podzielając poglądy wyrażane przez wielu polityków należy stwierdzić, że...

16.08.2007

Reformy w ochronie zdrowia wymagają zmiany Konstytucji

Niezależnie od tego czym skończy się obecna fala protestów pracowników służby zdrowia, to i tak generalnego problemu tej branży nie da się rozwiązać bez reform systemowych. Konieczne są poważne...

02.07.2007

Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów

Zasady kwalifikacji w księgach rachunkowych gruntów przybliża w swoim komentarzu Anna Wachowicz. Przedstawia sytuacje, w których grunty mogą być ujęte w księgach jako środki trwałe i takie, gdy są...

19.06.2007
1    590  591  592  593  594