Stawki godzinowe kancelarii nie są dobre dla biznesu

Stawki godzinowe za usługi prawników są czymś zupełnie nienaturalnym dla przedsiębiorstw. My współpracujemy z różnymi firmami, które świadczą dla nas usługi, ale tam dominuje ryczałt, albo stawka za...

05.08.2011

Kontrole podatkowe nie zawsze po zawiadomieniu

Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli należało do kluczowych instytucji wprowadzonych nowelizacją ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Jednym z priorytetów...

05.08.2011

Analitycy: złoty traci przez nastroje zagraniczne

Mimo dobrego początku, wczorajszy dzień przynisł ostatecznie znaczne osłabienie wsplnej waluty. Wszystko za sprawą wypowiedzi przewodniczącego EBC, ktry zasygnalizował, że EBC ponownie zaczęło...

05.08.2011

Polscy prawnicy nie doceniają negocjacji

System prawny w Polsce jest zły i nieefektywny, jest wręcz jednym z najbardziej nieefektywnych w Europie. Im gorzej on działa i im mniej spraw można załatwić w sądzie, tym bardziej potrzebne jest...

04.08.2011

Sposoby rozwiązania stosunku pracy

W zależności od rodzaju podstawy nawiązania stosunku pracy, a także powodu rozwiązania, może być on rozwiązany wskutek: porozumienia stron, wypowiedzenia, oświadczenia jednej ze stron o rozwiązaniu...

04.08.2011

Leasing konsumencki

Z dniem 1 lipca 2011 r. pojawiła się ciekawa alternatywa dla kredytu bankowego - leasing konsumencki, z ktrego mogą korzystać podmioty niewykonujące działalności gospodarczej. Uwzględniając fakt, iż...

04.08.2011

Zmiany na rynku będą sprzyjać większym szpitalom

Po prywatyzacji polskich szpitali będzie mniej, ale za to będą większe i bardziej kompleksowe. - Najbliższy rok będzie dla sektora medycznego rokiem fuzji uważa Łukasz Chmielniak, adwokat i partner...

03.08.2011

Zmiany na lepsze w prawie spadkowym

Polskie prawo wprowadza możliwość przekazywania w drodze testamentu konkretnych przedmiotów majątku spadkowego. Ma to zapewnić pewność obrotu prawnego oraz zapobiec przedłużającym się procesom...

02.08.2011

Ekwiwalent pieniężny dla funkcyjnych adwokatów

Wobec gwałtownie rosnącej liczby adwokatów i proporcjonalnego do tej liczby obciążenia pracą w Radach Okręgowych uznaliśmy, że konieczne jest opłacanie pracy w samorządzie, jeśli adwokaci pełnią w...

02.08.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski