WW Wolters Kluwer Polska tworzymy nowe wartości. Wiemy, że prawnicy poszukują na bieżąco informacji na temat rynku, na którym prowadzą działalność gospodarczą. Dlatego razem z firmą badawczą Ipsos, realizujemy badania opinii wśród wspólników firm prawniczych w Polsce. Prawnicy odpowiadają na pytania ankieterów, dotyczące kondycji gospodarki oraz sytuacji w branży usług prawniczych. Efektem badania jest prawniczy barometr koniunktury, WK index. Mamy za sobą już sześć edycji. Kilkadziesiąt publikacji w prestiżowych mediach oraz uznaną markę na rynku usług prawniczych. Na nasze badania regularnie powołują się dzienniki: Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Wall Street Journal Polska, Puls Biznesu i TVP.

LEX Polski Serwer Prawa publikuje wyniki cyklicznych badań rynku usług prawniczych z cyklu WK index, przygotowywane przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska oraz Instytut Badania Opinii IPSOS. Jest to jedyne badanie na rynku, w którym 100 partnerów zarządzających w kancelariach ocenia sytuację gospodarczą w kraju oraz jakość polskiego prawa. Trzy dotychczasowe edycje badania były szeroko komentowane w Rzeczpospolitej, Dzienniku, Gazecie Prawnej w Pulsie Biznesu, a także w telewizji i w radiu. Wnioski z naszego badania dały początek szerokiej dyskusji prasowej na temat dopuszczenia formy spółki kapitałowej do prowadzenia biznesu radców prawnych i adwokatów. Rozpoczęliśmy również na nowo dyskusję na temat ograniczeń reklamy usług profesjonalnych oraz problemu nowych, planowanych przepisów, dotyczących ograniczenia honorariów prawników.

W tej chwili zakończyła się szóstwa fala badań WK index. Wśród prawników jest obecnie więcej pesymistów niż optymistów - wynika z sondażu przeprowadzonego przez firmę badawczą IPSOS wśród partnerów kancelarii, na zlecenie Wolters Kluwer Polska. Aż 51 proc. badanych spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Prawie 70 proc. ankietowanych uważa, że do Polski napłynie w najbliższym czasie wyraźnie mniej kapitału zagranicznego. 31 proc. ankietowanych oczekuje spadku koniunktury na rynku usług prawniczych, ale 23 proc. badanych uważa, że kryzys to szansa dla prawników i spodziewa się napływu nowych zleceń.

Wśród prawników jest obecnie więcej pesymistów niż optymistów - wynika z sondażu przeprowadzonego przez firmę badawczą IPSOS wśród partnerów kancelarii, na zlecenie Wolters Kluwer Polska.  Aż 51 proc. badanych spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Prawie 70 proc. ankietowanych uważa, że do Polski napłynie w najbliższym czasie wyraźnie mniej kapitału zagranicznego. 31 proc. ankietowanych oczekuje spadku koniunktury na rynku usług prawniczych, ale 23 proc. badanych uważa, że kryzys to szansa dla prawników i spodziewa się napływu nowych zleceń.

Celem realizowanego już po raz szósty badania WK Index, finansowanego przez Wolters Kluwer Polska, jest ocena klimatu gospodarczego oraz sytuacji w branży usług prawniczych. O opinie pytani są prawnicy - partnerzy w największych kancelariach w Warszawie oraz w firmach regionalnych, obsługujących przede wszystkim obrót gospodarczy. Formułowane z tej perspektywy oceny mogą być same w sobie ciekawym materiałem do różnorodnych analiz, interesujące może być także ich porównanie z wynikami innych badań koniunktury gospodarczej w Polsce.

Większość prawników w największych kancelariach ocenia, że bezrobocie w ciągu najbliższych 12 miesięcy będzie rosło (51 proc.). Po okresie systematycznego wzrostu można zauważyć pewne spowolnienie w obszarze gospodarki i biznesu - klientów największych kancelarii. Nikt nie spodziewa się, że sytuacja ekonomiczna klientów firm prawniczych będzie w ciągu najbliższych 12 miesięcy znacznie lepsza niż obecnie. 41 proc. ankietowanych prawników spodziewa się, że wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw będą takie same jak dzisiaj, 36 proc. mówi, że będą nieco gorsze, a tylko 3 proc. ankietowanych spodziewa się znacznego obniżenia wyników finansowych swoich klientów.

Według większości ankietowanych prawników kryzys nie wpłynie rynek usług prawniczych (38 proc.), 31 proc. ankietowanych spodziewa się spadku koniunktury, a 23 proc. oczekuje, że rynek usług prawniczych będzie rozwijał się w przyszłym roku jeszcze szybciej niż obecnie.

Na pytanie, które sektory biznesu w Polsce odczują najbardziej negatywne skutki globalnego załamania na rynkach finansowych, 87 proc. ankietowanych prawników odpowiedziało, że sektor budownictwa i nieruchomości. 26 proc. ankietowanych uważa, że pogorszenie koniunktury wpłynie na rynek usług, a 23 proc. oczekuje załamania w przemyśle. Według badanych kryzys finansowy najmniej dotknie handel, tylko 5 proc. wskazań.

Aż 69 proc. ankietowanych uważa, że największym problemem w prowadzeniu działalności gospodarczej są obecnie opóźnienia w terminach płatności. Prawnicy spodziewają się znacznego obniżenia aktywności na rynku transakcji nieruchomości (49 proc.) oraz w procesach pozyskiwania kapitału z kredytów bankowych (26 proc.). Jednocześnie oczekują więcej spraw z zakresu windykacji i restrukturyzacji trudnych należności (49 proc.) oraz gospodarczych sporów sądowych (23 proc.)

Ankieterzy zapytali również partnerów w kancelariach radców prawnych o planowane wprowadzenie kodeksu dobrych praktyk dla kancelarii radców prawnych. Zasady dobrych praktyk to zbiór praktyk, wzorców umów, sposobów zachowań, które mogą być stosowane w stosunkach z klientem. Kodeks będzie wprowadzany dobrowolnie. Nieprzyjęcie podwyższonych standardów nie pociągnie za sobą żadnych konsekwencji prawnych dla firm prawniczych, ale jest wyraźną informacją dla potencjalnego klienta.

Kancelaria, która zdecyduje się na poddanie rygorom wynikającym z kodeksu dobrych praktyk, będzie informowała, że w obrocie gospodarczym, w stosunkach z klientem przyjęła dobrowolnie pewne zasady, które są bardziej rygorystyczne, bardziej uciążliwe dla tej kancelarii, ale korzystne dla klientów. 82 proc. ankietowanych prawników chce wprowadzenia kodeksu dobrych praktyk dla kancelarii radcowskich, 5 proc. jest przeciw, 12 proc. nie słyszało o takim projekcie. Więcej informacji:

Maria Jasińska
Wolters Kluwer Polska
tel.+48 22 535 80 13
mjasinska@wolterskluwer.pl  

Paweł Osowski
Konsultanci Warszawscy
tel: +48 22 449 00 94
pawel@konsultanci.info
 


Pobierz wyniki badnia WK index w formacie PDF.

Wyniki pierwszej fali badania
Wyniki drugiej fali badania
Wyniki trzeciej fali badania
Wyniki badania regionalnego

WK Index (.pdf)