Odpowiedzialność urzędnika jak pracownika

Polska administracja nie radzi sobie z przewlekłością postępowań i niekompetencją urzędników. Dobrze, że ruszyły prace nad ustawą o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych...

10.04.2010

Strasburg: szkoła to nie miejsce indoktrynacji

Wypada w pełni zgodzić się ze stanowiskiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, iż szkoła nie powinna stanowić sceny dla działalności misjonarskiej ani dla kazań ani nie może być miejscem...

09.04.2010

Strona postępowania podatkowego

Strona postępowania to centralna instytucja postępowania podatkowego. To właśnie o jej prawach, a częściej obowiązkach orzekał będzie organ podatkowy. W toku postępowania może działać osobiście bądź...

08.04.2010

Czy zmiana tekstu prawnego to zawsze zmiana normatywna?

Zmiany w prawie, obecnie coraz częstsze i pośpieszne, niewątpliwie mają wpływ na jakość stanowionego prawa i nie pozostają bez znaczenia dla praktyki jego stosowania. Częste zmiany tekstów prawnych...

06.04.2010

Polskie przepisy prawne z zakresu cen transferowych

W komentarzu analizie poddano rozwj polskich regulacji w zakresie cen transferowych oraz przepisy dotyczące podatku od przedsiębiorstw, a także zasady określania dochodw podmiotw powiązanych w drodze...

05.04.2010

Apel o reformę sądów i prokuratury

Cztery organizacje: Business Centre Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Forum Obywatelskiego Rozwoju i Helsińska Fundacja Praw Człowieka podpisały 31 marca 2010 r. apel skierowany do władz państwowych, w...

01.04.2010

Orzecznictwo sądowe w zakresie cen transferowych

Komentarz prezentuje katalog orzeczeń sądowych zawierających najistotniejsze tezy dotyczące stosowania przepisw z zakresu problematyki cen transferowych, ważne dla dalszego kształtowania się praktyki...

01.04.2010

Czy doping w sporcie powinien być legalny?

Sprawa stosowania EPO przez biegaczkę Kornelię Marek sprowokowała dyskusję nad potrzebą karania sportowców, lekarzy i działaczy, którzy biorą udział w zażywaniu niedozwolonych środków wspomagających...

31.03.2010

Badania UE: Europejczycy za rzadko uprawiają sport

Tylko 40 proc. obywateli UE uprawia sport przynajmniej raz w tygodniu, a 65 proc. podejmuje jakąś formę aktywności fizycznej. Co czwarty Europejczyk jednak prawie zupełnie nie zażywa ruchu, jak...

30.03.2010

Nieodpłatne świadczenia

Otrzymanie przez osobę fizyczną nieodpłatnego świadczenia w większości przypadkw wiąże się z powstaniem po stronie takiej osoby przychodu.W zależności od okoliczności przychd ten korzysta ze...

29.03.2010

Spółdzielnie pracy potrzebują zmian

Obecny stan prawny tworzy bariery rozwoju spółdzielni pracy, utrudnia pozyskanie kapitału na rozwój, w tym na innowacyjność i nowe technologie - uznali uczestnicy zorganizowanej 25 marca br. przez...

29.03.2010

Seremet: koniec z naciskami i przeciekami

Nie wyobrażam sobie, żeby któryś z polityków dzwonił do mnie i oczekiwał jakiejś decyzji. Jeśli będzie trzeba, to zdemaskuję takie próby - ostrzega Andrzej Seremet. Nowy prokurator generalny...

27.03.2010

Pliki przechowasz u notariusza

Będą zmiany w konstrukcji depozytu. Ma być wygodniej dla przedsiębiorców i osób fizycznych. Notariusz ma mieć możliwość przechowywania dokumentów elektronicznych na zlecenie swoich klientów - mówi...

27.03.2010

Strasburg cywilizuje nasze prawo i sądy

Od 1993 roku, kiedy to Polska przystąpiła do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, trybunał w Strasburgu wydał 630 wyroków przeciwko Polsce. Z każdym rokiem liczba spraw kierowanych tam z naszego...

26.03.2010

Niebezpieczna inflacja prawa

Niestabilność prawa, dokonywana poprzez jego częste zmiany, ale również na skutek publikacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego eliminujących z obrotu prawnego przepisy niezgodne z Konstytucją, nie...

25.03.2010