Mniejszości seksualne wymagają ochrony

Jednym z wyznaczników poziomu ochrony praw człowieka we współczesnych demokratycznych państwach prawa są gwarancje praw mniejszości. W warunkach demokracji większość może zadbać o swoje prawa poprzez...

24.07.2010

Będziemy drugą Ameryką?

Deweloperzy, linie lotnicze, biura podróży, firmy ubezpieczeniowe, banki czy firmy farmaceutyczne - to tylko niektóre branże narażone na pozwy zbiorowe. Właśnie weszły w życie przepisy o postępowaniu...

24.07.2010

Ustawa akcyzowa nadal jest niezgodna z prawem UE

Mimo że polskie przepisy akcyzowe w ostatnich latach były wielokrotnie modyfikowane, to nadal nie są w pełni zgodne z przepisami wspólnotowymi. Sytuacji tej nie zmieni obszerna nowelizacja ustawy,...

23.07.2010

Czy wcześniejsza emerytura dyskryminuje kobiety?

Na wokandzie w Trybunale Konstytucyjnym zawisła sprawa z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, dotycząca powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. TK rozpozna ją pełnym składzie, by orzec w...

21.07.2010

Pracodawcy: sposób wyliczania rent wymaga zmian

Zdaniem Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej sposób wyliczania rent wymaga zmian.o Oganizacja ta uważa, że należy w większym stopniu uzależnić wysokość świadczenia od zgromadzonych składek oraz...

17.07.2010

Planowanie energetyczne przerasta możliwości gmin

Ustawodawca dostrzega istotną rolę gmin w zapewnieniu zaopatrzenia społeczności lokalnej w energię (prąd, gaz, ciepło) i wskazuje, że planowanie i organizacja zaopatrzenia w energię są zadaniami...

12.07.2010

ETS krytycznie o tzw. złotych akcjach

Posiadanie przez portugalski Skarb Państwa tzw. złotych akcji w Portugal Telecom stanowi nieuzasadnione ograniczenie swobodnego przepływu kapitału - tak orzekł 8 lipca br. Trybunał Sprawiedliwości...

10.07.2010