Połowiczny sukces polskich klientów Lehman Brothers

Klienci Citi Handlowego, którzy walczyli ze swoim bankiem o odszkodowanie w związku z nabyciem obligacji upadłego Lehman Brothers, osiągnęli połowiczny sukces w sporze prowadzonym z powództwa...

12.08.2010

Telepraca - jakie warunki powinien spełnić pracodawca?

W przypadku niektórych form działalności pracownik może efektywnie wykonywać swoje zadania nie tylko na terenie zakładu pracy, ale także innym ustalonym miejscu. Taka forma świadczenia pracy może być...

11.08.2010

Trzy cnoty sędziowskie według szefa KRS

Umiejętność właściwej oceny i interpretacji faktów, umiar w relacji z uczestnikami procesu oraz w ocenie okoliczności sprawy, a także niezależność w myśleniu - to najważniejsze cechy, jakie zdaniem...

10.08.2010

Factoring - skutki podatkowe w CIT

Factoring jest jedną z form krtkoterminowego finansowania działalności gospodarczej. Jest to instytucja dedykowana podmiotom gospodarczym, ktre stosują odroczone terminy płatności za sprzedane towary...

09.08.2010

Marian Filar: Trzy plagi polskiej legislacji

Trzy są największe problemy procesu legislacyjnego w dziedzinie prawa karnego w Polsce - twierdzi prof. dr hab. Marian Filar z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, poseł na Sejm. To biegunka...

06.08.2010

Komisja Majątkowa przy MSWiA

Przepisy określające działanie Komisji Majątkowej przy MSWiA, która zajmuje się zwrotem utraconych majątków kościelnych naruszają prawo jednostki do sądu. Jednak Trybunał Konstytucyjny nie może...

05.08.2010

Wirtualna umowa o imprezę turystyczną

W związku z dynamicznym rozwojem społeczeństwa informacyjnego coraz większe znaczenie przypisuje się umowom zawieranym przez Internet. Problematykę aspektów prawnych umów zawieranych drogą...

04.08.2010

Rząd przyjął Wieloletni Plan Finansowy Państwa

Rząd przyjął we wtorek Wieloletni Plan Finansowy Państwa przewidujący wzrost VAT o 1 pkt proc. Premier Donald Tusk zapewnił, że podwyżka nie będzie dotyczyć podstawowych produktów żywnościowych....

04.08.2010

Bilingi przydatne także w sprawach o wykroczenia

W postępowaniach sądowych coraz częściej jako dowód pojawiają się wykazy rozmów czy też wykazy połączeń telefonicznych (tzw. billingi). Stanowią one dowód przydatny do oceny prawdziwości twierdzeń...

04.08.2010

Social lending a prawo bankowe

Pożyczki społeczne (ang. social lending) polegają na zawieraniu transakcji pożyczek bezpośrednio pomiędzy potrzebującymi gotówki a inwestorami bez pośrednictwa banków. Banki nie chcą przejść...

03.08.2010

Firmy coraz lepiej znają prawo konkurencji

Znajomość prawa konkurencji bardzo wzrosła w ostatnich latach, zwłaszcza odkąd weszliśmy do Unii. Najbardziej rozpowszechniona, i to zarówno w dużych, jak i w małych firmach, jest świadomość, że...

03.08.2010

Były szef KRS: nieskazitelny charakter sędziego

Wymagania, jakim powinien odpowiadać kandydat na sędziego są bardzo wysokie. Od sędziego wymaga się m.in. kwalifikacji moralnych powinien odznaczać się nieskazitelnym charakterem i profesjonalizmem....

03.08.2010