W wyniku umowy społecznej między przedsiębiorcami i odbiorcami tychże usług, poinformowanie klienta o niebezpieczeństwach, o zagrożeniach, o częstotliwości naświetlań, o bezpieczeństwie i niebezpieczeństwie, które może pojawić się w związku z nadmiernym korzystaniem z solariów, musi być natychmiastowe.
- W tej chwili w Ministerstwie Zdrowia nie toczą się prace legislacyjne, natomiast w kwestii rozwiązań ustawowych należy wspomnieć, że istnieje również możliwość pozaprawna, a mianowicie stanowienie umowy w wyniku odpowiedzialnego stosowania solariów – wyjaśnia Biliński.
Przemysław Bilski ostrzega, że niebezpieczne jest uzależnienie młodych ludzi od korzystania z solariów zwane tanoreksją.
Szkodliwość solariów nie zależy od wieku korzystających z nich osób. Skóra uzyskuje pełną dojrzałość już między 3. a 5. rokiem życia i nie różni się budową od skóry dorosłego człowieka. Ale ilość pochłoniętej dawki, a więc i częstość naświetlań, czas naświetlań, a także fototyp skóry, czyli podatność osobnicza, to są te czynniki, które mogą bezpośrednio wpływać na wrażliwość osobniczą.
Ze względu na fakt, że około 10 proc. populacji Europy i Ameryki Północnej masowo korzysta z solariów, Światowa Organizacja Zdrowia opracowała zalecenia dotyczące korzystania z tych urządzeń. Wśród przeciwwskazań wymienia się m.in. wiek poniżej 18. roku życia.
Niebezpieczne jest uzależnienie młodych ludzi od korzystania z solariów zwane tanoreksją. Główny inspektor sanitarny w marcu 2010 r. wystosował pismo do państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych z prośbą o podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych wśród młodzieży i rodziców. Na podstawie wyników przeprowadzanej kwerendy efektów tego działania odbyły się 503 narady, w których wzięło udział 2212 osób, 134 wykłady, w których uczestniczyło 3860 osób. Było 119 szkoleń dla 3000 osób, 560 prelekcji dla 22 846 osób.