Rada Gospodarcza sceptycznie o podatku bankowym

Najłagodniej mówiąc, sceptyczne, jeżeli nie wprost przeciwne - tak prof. Dariusz Filar skomentował opinie członków Rady Gospodarczej przy premierze na temat podatku bankowego. - Większość wypowiedzi...

14.09.2010

Nie można zwolnić nie-funkcjonariusza

Nieporozumieniem jest sytuacja, w której następuje zwolnienie ze służby w CBA jej byłego szefa Mariusza Kamińskiego. Obecny Szef CBA w żadnym wypadku nie miał podstaw, aby wydać tego typu decyzję i...

13.09.2010

SN: gwarancje celne obejmują konkretne długi

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa przegrała przed Sądem Najwyższym w sprawie o zapłatę długów celnych powstałych przy sprowadzaniu tekstyliów z Chin. SN stwierdził, że warunkiem zabezpieczenia...

13.09.2010

Radca wystąpi też jako pełnomocnik w procesie karnym

Nowelizacja kodeksu postępowania karnego ustawą z 5 listopada 2009 r., która obowiązuje od 8 czerwca 2010 r., zniosła ograniczenia przedmiotowe i podmiotowe w zakresie reprezentacji procesowej strony...

12.09.2010

Niekonstytucyjne mandaty z gminnych fotoradarów

Ani ustawa Prawo o ruchu drogowym, ani ustawa o strażach gminnych nie upoważnia tej służby w żadnym razie do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego w odniesieniu do kierujących...

11.09.2010

Biznes: NIE dla podatku bankowego!

Rząd rozważa możliwość wprowadzenia tzw. podatku bankowego. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu Rada Ministrów przedstawi odpowiedni projekt ustawy. Własny projekt w sprawie podatku bankowego złożyło...

10.09.2010

Dąbrowski i Paprzycki: Jaka wizja Sądu Najwyższego?

Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN przedstawiło prezydentowi dwóch kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Lech Paprzycki jest karnistą, Stanisław Dąbrowski cywilistą. Jak widzą oni rolę Sądu...

09.09.2010

Oprocentowanie nadpłaty

Komentarz poświęcony jest zagadnieniu oprocentowania nadpłaty. Autor opisuje w nim kwestię wysokości oprocentowania oraz termin, od ktrego przysługuje oprocentowanie. W komentarzu przedstawiono także...

07.09.2010

Inwestor i generalny wykonawca - spór i współpraca

Po okresie stagnacji w sektorze inwestycji budowlanych zaobserwować można wyraźne ożywienie. Kompleksowa koordynacja szerokiego zakresu prac nad projektami może jednak wykraczać poza możliwości...

07.09.2010

GPS przydatny w obserwcji podejrzanych

W Europejskim Trybunale Praw Człowieka zapadł 2 września br. ważny wyrok, którego istotą jest ocena przepisów dozwalających organom ścigania śledzenie poczynań obywateli za pomocą GPS. Była to...

07.09.2010

Podatek od pakietów medycznych nie taki oczywisty

Kwestia opodatkowania tzw. dobrowolnych świadczeń medycznych dla pracowników od kilku lat stała się przedmiotem bardzo poważnych kontrowersji. Niedawna uchwała NSA dotycząca tego zagadnienia wbrew...

06.09.2010

Demokracja i prawo utrudniają ochronę przyrody

Park narodowy to najlepszy sposób ochrony przyrody.Tymczasem Białowieski Park Narodowy zajmuje obecnie powierzchnię zaledwie jednej szóstej polskiej części puszczy. Ostatni raz jego granice udało się...

04.09.2010

Powodzianie nie mają dużych szans na odszkodowania

Osoby, które złożyły pozew zbiorowy przeciw Skarbowi Państwa o odszkodowanie za straty wywołane powodzią muszą udowodnić przed sądem fakt wystąpienia szkody, jej wysokość, bezprawność działania,...

03.09.2010

Reklama usług doradztwa podatkowego

Podpisana w dniu 23 czerwca 2010 r. nowelizacja ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443 z pźn. zm.) dalej u.d.p. wprowadziła szereg zmian,...

02.09.2010