“Iustitia” chce dyscyplinować pełnomocników

Pomysł wprowadzenia obowiązkowej obecności pełnomocnika na ogłoszeniu wyroku, zaproponowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia w projekcie zmian procedury karnej jest wart uwagi, tym...

21.08.2010

Rozwój usług doradztwa podatkowego

Doradca podatkowy to zawd zaufania publicznego powołany ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443 z pźn. zm.) dalej u.d.p. Warunkiem...

19.08.2010

NSA: użyczonych maszyn nie amortyzujemy

Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy oddali bez wynagrodzenia swoje środki trwałe kontrahentom,...

17.08.2010

Unijna dotacja wymaga także rozliczenia podatkowego

W związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej alternatywą dla kredytów inwestycyjnych i pożyczek w bankach są dotacje, subwencje i dopłaty unijne. Wyzwaniem dla jednostek samorządowych oraz...

16.08.2010

Wykonanie czynności na koszt dłużnika

Komentarz opisuje kwestię upoważnienia wierzyciela do wykonania zastępczego czynności w przypadku, gdy dłużnik nie wykonał czynności, do ktrej był zobowiązany przez sąd. Autorka opisuje przypadki,...

16.08.2010

Patent unijny zagraża polskim firmom?

Przygotowywany przez Komisję Europejską projekt wprowadzający patent unijny z wyłączeniem języka polskiego będzie miał niekorzystne konsekwencje dla krajowych przedsiębiorców, głównie z sektora MŚP....

13.08.2010

Połowiczny sukces polskich klientów Lehman Brothers

Klienci Citi Handlowego, którzy walczyli ze swoim bankiem o odszkodowanie w związku z nabyciem obligacji upadłego Lehman Brothers, osiągnęli połowiczny sukces w sporze prowadzonym z powództwa...

12.08.2010

Telepraca - jakie warunki powinien spełnić pracodawca?

W przypadku niektórych form działalności pracownik może efektywnie wykonywać swoje zadania nie tylko na terenie zakładu pracy, ale także innym ustalonym miejscu. Taka forma świadczenia pracy może być...

11.08.2010

Trzy cnoty sędziowskie według szefa KRS

Umiejętność właściwej oceny i interpretacji faktów, umiar w relacji z uczestnikami procesu oraz w ocenie okoliczności sprawy, a także niezależność w myśleniu - to najważniejsze cechy, jakie zdaniem...

10.08.2010

Factoring - skutki podatkowe w CIT

Factoring jest jedną z form krtkoterminowego finansowania działalności gospodarczej. Jest to instytucja dedykowana podmiotom gospodarczym, ktre stosują odroczone terminy płatności za sprzedane towary...

09.08.2010