Ekspertka OBWE krytycznie o sytuacji polskich mediów

Nie jestem zadowolona z obecnej sytuacji, stąd moje wystąpienia i reakcje - tak specjalna sprawozdawczyni OBWE ds. wolności mediów Dunja Mijatović odpowiedziała na pytanie, czy jest zadowolona ze...

21.09.2016

Kurator: piecza zastępcza powinna być tymczasowa

Piecza zastępcza powinna mieć charakter tymczasowy; po pewnym czasie trzeba sprawdzić, czy dziecko może wrócić do rodziny biologicznej, a jeśli jest to niemożliwe, powinno dojść do przysposobienia...

21.09.2016

RPO: instytucja ubezwłasnowolnienia do likwidacji

Należy podjąć działania w kierunku zniesienia instytucji ubezwłasnowolnienia - podkreślił rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar podczas II Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który we wtorek...

20.09.2016

KE: decyzja ws. podatku od handlu oparta na faktach

Komisja Europejska odrzuciła we wtorek oskarżenia ministra finansów Pawła Szałamachy w sprawie przesłanek, jakie stały za decyzją o wszczęciu postępowania i nakazie zawieszenia podatku handlowego w...

20.09.2016

Rada Legislacyjna: wpadka przy obsadzie nowej inspekcji

Projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności Rada Legislacyjna przy premierze ocenia pozytywnie. Stworzenie instytucjonalnie zintegrowanego systemu kontroli bezpieczeństwa i jakości...

20.09.2016

Nadchodzą zmiany w systemie interpretacji podatkowych

Od 1 lipca minister właściwy od spraw finansów publicznych stał się organem właściwym w sprawach interpretacji ogólnych, które mają służyć ujednoliceniu stosowania przepisów prawa podatkowego. To nie...

19.09.2016

Warto być firmą odpowiedzialną społecznie

Społeczna odpowiedzialność biznesu oznacza strategiczne i etyczne zarządzanie firmą, które pozwala na osiągnięcie równowagi pomiędzy skutecznością działania, pomnażaniem kapitału a interesem...

18.09.2016

Sędziowskie zgromadzenia popierają uchwały Kongresu

W trosce o zachowanie w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w całości popieramy uchwały podjęte na...

18.09.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski