Nowe przepisy ułatwią ochronę znaków towarowych

Nowe rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych ułatwi przedsiębiorcom ochronę prawną swych marek, a także będzie lepiej chronić znaki towarowe przed rejestracją...

17.01.2017

Interes spółki to nie zawsze interes akcjonariusza

Określenie rzeczywistego interesu spółki jest działaniem złożonym. Niedozwolone jest prezentowanie uproszczeń, zgodnie z którymi maksymalizacja zysku będzie zawsze uważana za cel spółki i interes jej...

13.01.2017