Ewa Łętowska: to nie reforma tylko osłabianie sądów

Żadne sądy nigdy nie są demokratyczne. Bo nie mogą być i nie mają być. One mają być mądre i sprawiedliwe. Mowa o demokratyzmie jest skierowaniem dyskusji na fałszywe tory mówi prof. Ewa Łętowska,...

21.02.2017

Zastrzeżenia co do skreślania organizacji z KRS

Nie jest zasadne nakładanie na sąd rejestrowy obowiązku informowania ministra o dacie doręczenia postanowienia o wykreśleniu organizacji pożytku publicznego z Krajowego Rejestru Sądowego - twierdzą...

18.02.2017

RPO: kiedy przywrócicie uprawnienia KRRiT?

Rzecznik praw obywatelskich przypomina, że Trybunał Konstytucyjny zakwestionował zmiany odbierające część komptencji Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji i przekazujące je Radzie Mediów Narodowych....

17.02.2017