Dwóch pracowników przeniesie skrzynkę o masie 55 kg

BHP

Według przepisów bhp dwóch pracowników może przenosić skrzynkę o wymiarach 50/100/350 cm, której masa wynosi 55 kg przy pracy dorywczej. W przypadku pracy stałej skrzynkę powinny przenosić trzy...

25.08.2010

Badania psychologiczne kierowców

BHP

Kierowcy wykonujący transport drogowy podlegają badaniom psychologicznym przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania tej pracy. W nowym...

23.08.2010

Pomieszczenia pracy

BHP

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jest swoistym elementarzem BHP dla pracodawcy, zawierającym niezbędny zasób informacji dotyczących każdego zakładu pracy....

18.08.2010
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski