CLP - nowe zasady klasyfikacji substancji i preparatów

BHP

Zgodnie z rozporządzeniem CLP (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz...

29.12.2010

Środki ochrony indywidualnej

BHP

W zależności od stopnia zagrożenia, częstości narażenia na zagrożenie, cech stanowiska pracy każdego pracownika i skuteczności działania środków ochrony indywidualnej - pracodawca powinien określić...

29.12.2010

Zmiany w zasiłkach chorobowych

BHP

Od dnia 1 stycznia 2011 r. miesięczny zasiłek chorobowy związany z pobytem w szpitalu będzie wynosił 70% podstawy wymiaru zasiłku, a w przypadku pracownika, ktry ukończył 50 rok życia za okres pobytu...

27.12.2010

Ustawa o dozorze technicznym

BHP

Dozr techniczny jest wykonywany przez państwowe organy (jednostki) dozoru technicznego, ktrych uprawnienia zostały określone ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,...

20.12.2010

Wypadek pracownika tymczasowego

BHP

Jeżeli na terenie zakładu pracy doszło do wypadku, w którym został poszkodowany pracownik tymczasowy, pracodawca użytkownik powinien bezzwłocznie podjąć określone przepisami działania

15.12.2010

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

BHP

Mimo, że zawartość planu BIOZ jest określona w przepisach, jednakże ich interpretacja oraz zastosowanie sprawia wiele problemów w praktyce. Niewłaściwie przygotowany plan BIOZ na budowie lub jego...

15.12.2010
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski