Świadczenia wypadkowe także dla nietrzeźwego

BHP

Pracownikowi wykonującemu pracę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środkw odurzających lub substancji psychotropowych nie przysługują świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego tylko wwczas, gdy w...

18.01.2012