Premia nie zastąpi wynagrodzenia za nadgodziny

Pracodawca nie może wypłacać pracownikowi zryczałtowanych premii lub nagród za pracę w godzinach nadliczbowych. Za nadgodziny należy się wynagrodzenie obliczone zgodnie z zasadami przewidzianymi w...

17.08.2011

Przepisy wykonawcze do Kodeksu pracy

BHP

Przepisy wykonawcze do Kodeksu pracy wydaje Rada Ministrw lub ministrowie (w szczeglności Minister Pracy i Polityki Społecznej) na mocy delegacji zawartej w samym Kodeksie. Najczęściej przywoływanym...

08.08.2011

Zmiany w kompetencjach Państwowej Inspekcji Pracy

BHP

Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 142 poz. 829) zostały skorygowane prawa i obowiązki Państwowej Inspekcji Pracy....

05.08.2011

Napo - czyli urozmaicenie szkoleń bhp

BHP

Każdy, kto zawodowo zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wie, że nie zawsze bywa to miłe i proste zajęcie. Szczeglnie trudnym momentem dla każdego prowadzącego...

03.08.2011