Rząd o reformie emerytalnej

Ubezpieczenia społeczne

Na rozpoczętym w piątek po godz.11 posiedzeniu rząd zajmie się reformą emerytalną. Ministrowie omówią projekt podwyższający wiek emerytalny do 67 lat dla kobiet i mężczyzn. Zajmą się również kwestią...

20.04.2012

Kochankowie zza biurka, czyli o romansach w pracy

Większość pracodawców boi się romansów nawiązywanych przez swoich podwładnych. Istnieją firmy, które informują nowych pracowników o zakazie nawiązywania bliskich relacji ze współpracownikami.

20.04.2012

Gazy palne można magazynować na wolnym powietrzu

BHP

Magazyny i składowiska butli z gazem płynnym znajdujące się na placach powinny być wyposażone w instalacje odgromowe zgodnie z Polskimi Normami. W magazynach i składowiskach należy zapewnić dostęp do...

20.04.2012

PKPP Lewiatan chce złagodzenia rygorów prawa pracy

Organizacja skupiająca przedsiębiorców uznała, że ubiegły rok nie przyniósł żadnych istotnych zmian w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Za największy sukces w likwidacji biurokratycznych...

19.04.2012

W Europie przybywa biednych pracujących

W swojej strategii gospodarczej, społecznej i na rzecz zatrudnienia Europa 2020 Komisja Europejska umieściła walkę z ubóstwem, gdyż problem ubóstwa pracowników dotyka całej Europy, a obecny kryzys...

17.04.2012