Reforma przewidywała wprowadzenie wspieranych przez państwo prywatnych ubezpieczeń emerytalnych. Funkcjonowałyby one jako fundusze, na które ubezpieczeni mogliby kierować część swych składek.

Złożona z socjaldemokratów i komunistów opozycja parlamentarna z uznaniem przyjęła weto, dla którego obalenia potrzebna jest absolutna większość wszystkich członków 200-osobowej Izby Poselskiej.

Premier Petr Neczas ostro skrytykował weto, które według niego nie będzie sprzyjać stabilności rządu.

Klaus był założycielem i wieloletnim liderem kierowanej obecnie przez Neczasa Obywatelskiej Partii Demokratycznej (ODS), ale na przestrzeni ubiegłych kilku lat wyraźnie się od niej zdystansował. (PAP)

dmi/ mc/

12289539