Prawo.pl
Nie wszystkie firmy mogą dostosować się do przepisw kodeksu pracy dotyczących doby pracowniczej....
Aneta Mościcka
02.06.2008
HR
369,5 tys. przypadkw naruszania praw pracowniczych stwierdziła w 2007 r. Państwowa Inspekcja Pracy....
Aneta Mościcka
29.05.2008
HR
Polscy studenci są tak samo mobilni jak ich zachodni koledzy. Tak jak oni cenią u pracodawcw...
Halina Guryn
28.05.2008
HR
28.05.2008
Ubezpieczenia społeczne
Komentarz omawia zasady tworzenia przez pracodawcw zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,...
Paweł Ziółkowski
21.05.2008
HR
14.05.2008
Ubezpieczenia społeczne
Komentarz omawia zasady tworzenia, klasyfikowania i przechowywania dokumentacji pracowniczej...
Anna Kostecka
14.05.2008
HR
Samochd służbowy jest jednym z bardziej rozpowszechnionych, a jednocześnie wciąż postrzeganych jako...
Jarosław Marciniak
07.05.2008
HR