Prawo.pl
Prąd elektryczny to wynalazek człowieka na miarę ujarzmienia ognia - tak samo niezwykły w swoich...
Edward Kołodziejczyk
10.08.2011
BHP
Jeszcze przez ponad dwa lata kobiety prowadzące działalność gospodarczą będą mogły ubiegać się o...
Agnieszka Rosa
10.08.2011
HR
Czy podstawą zwrotu może być zaświadczenie od okulisty, niebędącego profilaktykiem? Czy jest...
Maciej Ambroziewicz
10.08.2011
BHP
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy...
Edward Kołodziejczyk
09.08.2011
BHP
Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy należy ustalić w porozumieniu z lekarzem...
Łukasz Wawszczak
09.08.2011
BHP
Przepisy wykonawcze do Kodeksu pracy wydaje Rada Ministrw lub ministrowie (w szczeglności Minister...
08.08.2011
BHP
Głwna Inspektor Pracy Anna Tomczyk w związku ze żniwami wystosowała do rolnikw apel: Te żniwa mogą...
Edward Kołodziejczyk
08.08.2011
BHP
Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy...
Roman Majer
08.08.2011
BHP
Pracownik uległ wypadkowi przy pracy. Sporządzono protokół powypadkowy, zdarzenie uznano za wypadek...
Kamil Szymański
05.08.2011
BHP
Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektrych innych...
Edward Kołodziejczyk
05.08.2011
BHP
Pracownicy firm, ktrych upadłość ogłosi sąd innego państwa unijnego będą mieli prawo do ubiegania...
Agnieszka Rosa
05.08.2011
Ubezpieczenia społeczne HR
Pracownik uległ ciężkiemu wypadkowi komunikacyjnemu i pozostaje w śpiączce. Czy komisja socjalna...
Iwona Sierpowska
04.08.2011
Zmiany w zasadach przeprowadzania badań i pomiarw czynnikw szkodliwych dla zdrowia człowieka w...
Edward Kołodziejczyk
04.08.2011
BHP
Z dniem 1 lipca 2011 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu...
Magdalena Kuba
03.08.2011
BHP
Każdy, kto zawodowo zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wie,...
Maciej Ambroziewicz
03.08.2011
BHP

Bieżące prace MPiPS

Ubezpieczenia społeczne HR
03.08.2011
Ubezpieczenia społeczne HR
W jakie środki ochrony indywidualnej należy wyposażyć pilarza wykonującego sporadycznie prace...
Kazimierz Kościukiewicz
03.08.2011
BHP