Fakt zawarcia porozumienia potwierdził w piątek PAP przedstawiciel zarządu Presspublica sp. z o.o., nie podając jednak bliższych szczegółów.

Natomiast przewodniczący komisji zakładowej NSZZ "Solidarność" Piotr Kościński przekazał PAP, że ustalono, iż zwolnienie grupowe obejmie maksymalnie stu spośród ponad czterystu pracowników spółki. Według niego, zarząd podał, iż zwolnienia mają objąć wszystkie działy firmy, ale nie ujawnił szczegółów.

Powiedział, że związkowcy wynegocjowali korzystniejsze niż przewidziane ustawą o zwolnieniach grupowych warunki: oprócz przewidzianej przepisami odprawy (do równowartości trzech pensji, zależnie od stażu pracy) zwalniani mają dodatkowo otrzymać równowartość jednego swego miesięcznego wynagrodzenia. Natomiast gdyby wynikające z przepisów prawa świadczenia sięgnęły limitu 22,5 tys. złotych, to dodatkowa wypłata wyniesie równowartość połowy miesięcznej pensji.

Zarząd jednocześnie uprzedził związkowców, że pracownikom, którzy pozostaną w firmie, zaproponuje obniżki pensji. Według porozumienia, jeśli ktoś nie przyjmie nowych warunków pracy i zdecyduje się na odejście z firmy, to na takich samych zasadach, jakie wynegocjowano dla zwalnianych grupowo.

Porozumienie nie dotyczy osób, które współpracują z wydawnictwem na innych niż umowa o pracę zasadach, np. na podstawie umowy o dzieło. Jak tłumaczył lider zakładowej "S", związek nie ma możliwości prawnych, by reprezentować takie osoby.

Kościński przypomniał, że pół roku temu, przy poprzednich zwolnieniach grupowych, zarząd firmy mówił, iż nie widzi potrzeby dokonywania podobnej operacji w przyszłości. Na przełomie grudnia i stycznia ze spółki zwolniono 120 osób, a kolejnych dwieście objęto sięgającymi 40 proc. obniżkami wynagrodzeń.

Lider organizacji związkowej stwierdził, że mimo trudnej sytuacji na rynku mediów, a zwłaszcza prasy codziennej, konieczne jest poszukiwanie nowych źródeł dochodów dla firmy. "W naszym przekonaniu oszczędzanie oczywiście jest potrzebne, ale kluczem jest poszukiwanie przychodów. Dalsze cięcia mogą doprowadzić do sytuacji, że nie będzie już można normalnie funkcjonować" - podkreślił Kościński.

Presspublica sp. z o. o. wydaje m.in. dzienniki "Rzeczpospolita" i "Parkiet", tygodniki "Uważam Rze" i „Przekrój” oraz miesięcznik "Sukces", a także szereg stron internetowych, w tym portal rp.pl. Od października ub.r. właścicielem spółki jest Grzegorz Hajdarowicz. Na początku czerwca objął on funkcję prezesa firmy, co media uznały za zapowiedź radykalnych działań oszczędnościowych. Sam Hajdarowicz mówił wówczas o "budowaniu docelowej struktury spółki".

(PAP)

swk/ pad/