Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz twierdzi, że w polskim prawie są...
24.02.2015
Protokół powypadkowy musi zatwierdzić pracodawca. Ile ma na to czasu?Czy termin ten liczy się od...
Jerzy Fijołek
24.02.2015
BHP
Osoby chore na depresję powinny mieć prawo do specjalnych urlopów, świadczeń i najlepszej możliwej...
PAP
24.02.2015
BHP
Osoby chore na depresję powinny mieć prawo do specjalnych urlopów, świadczeń i najlepszej możliwej...
24.02.2015
Projekt nowelizacji ustawy i Państwowej Inspekcji Pracy zakłada dodanie inspekcji uprawnień...
24.02.2015
Ubezpieczenia społeczne
Do końca lutego firmy mają czas na przygotowanie i przekazanie pracownikominformacji o ich...
Marta Schodzińska
24.02.2015
Pulę ponad 95 mln zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomił w poniedziałek...
24.02.2015
HR
Kariera zawodowa nie może być pewna sama w sobie, ona musi być zdobywana, tak jak się zdobywa...
24.02.2015
Od 2016 r. zaczną obowiązywać nowe zasady oskładkowania umów zleceń. Zmiany zostały wprowadzone...
Agnieszka Rosa
24.02.2015
Efektywność HR to temat rzeka. Kiedy pojawia się to hasło - od razu przychodzi na myśl inne pojęcie...
Jarosław Marciniak
24.02.2015
Od 2008 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim...
Ewa Saj
23.02.2015
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego uczestniczył 23 lutego br. w otwarciu XXIV Szkoły Eksploatacji...
Inny
23.02.2015
BHP