PIP w ubiegłym roku zaopiniowała ponad 1,2 tys. stanowisk pracy osób niepełnosprawnych. Ich sprawdzenie było potrzebne pracodawcom do tego, aby mogli ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) otrzymać zwrot kosztów wyposażenia miejsc pracy lub adaptacji pomieszczeń zakładowych do potrzeb pracowników z dysfunkcjami. Jednak jak wynika ze sprawozdania PIP, tylko 182 z nich faktycznie wymagały przystosowania. Pracodawcy zatrudniali na ogół osoby, które nie miały niepełnosprawności narządu ruchu lub innego uszczerbku na zdrowiu, wymagającego przystosowania stanowiska pracy, ciągów komunikacyjnych czy pomieszczeń higieniczno-sanitarnych - podał "Dziennik Gazeta Prawna".

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.