W Jaworzu rozpoczęła się pod patronatem prezesa WUG 8. Szkoła Aerologii Górniczej organizowana przez Sekcję Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN, Główny Instytut Górnictwa, Komisję Górniczą O/PAN Katowice.

W konferencji, odbywającej się od 13 do 16 października br., uczestniczą specjaliści z kopalń i spółek węglowych, przedstawiciele nadzoru górniczego, wyższych uczelni, jednostek badawczo-rozwojowych oraz przedsiębiorstw działających na rzecz przemysłu węglowego.

Zaplanowane sesje wyznacza siedem grup tematycznych. Dotyczą one zagrożeń - pożarowego, metanowego i klimatycznego, a także przewietrzania kopalni, pomiaroznawstwa wentylacyjnego i monitoringu, ratownictwa górniczego, zagadnień związanych z fizyką atmosfery i mechaniką pyłów, wyrzutami oraz profilaktyką tąpaniową.

Szkoła Aerologii Górniczej jest organizowana w cyklu dwuletnim. Służy ona prezentacji najnowszych osiągnięć nauki światowej i krajowej, wymianie doświadczeń i omówieniu ciekawszych przypadków i zdarzeń oraz rozwiązań problemów ruchowych w kopalniach. W otwarciu konferencji uczestniczył m.in. Wojciech Magiera, wiceprezes WUG.

Źródło: www.wug.gov.pl, stan z dnia 14 października 2015 r.