Polski rynek pracy coraz mocniej czerpie z zasobów i kompetencji cudzoziemców. Zmiany nie dotyczą...
Marta Schodzińska
19.05.2015
Dotacja z budżetu państwa powinna trafiać wyłącznie do tych, których nie stać na opłacanie składki...
19.05.2015
Ubezpieczenia społeczne
Czy właściciel jednoosobowej firmy musi przejść szkolenie wstępne i okresowe bhp?
Anna Sokołowska
19.05.2015
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP Czy bezpośredni przełożony pracowników produkcyjnych,...
19.05.2015
BHP
Tematem wtorkowych obrad Rady Ochrony Pracy były przyczyny, przebieg i okoliczności wypadków przy...
Inny
19.05.2015
BHP
Trwają prace nad wnioskiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, w którym...
Agnieszka Rosa
19.05.2015
BHP
Średnio jeden na czterech dorosłych Polaków przyznaje się do niższego poziomu wykształcenia niż...
19.05.2015
Jeśli płatnik składek po terminie uiścił składki ZUS, które powinien finansować ze swoich środków...
Agnieszka Rosa
19.05.2015
Policjanci uważają, że obecny sposób obliczania zasiłku chorobowego jest dla nich dyskryminujący. W...
Agnieszka Rosa
19.05.2015
Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem przyznawanym pracownikowi w związku z upływem określonego...
Agnieszka Sieńko
19.05.2015
Zbiór zawiera: - Kodeks pracy. - Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. - Promocja zatrudnienia i...
Ewa Saj
18.05.2015
Minister pracyWładysław Kosiniak-Kamyszprzekazał projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego pod...
18.05.2015
Jak czytamy nastudent.lex.pl, zaledwie niecałe10% studentów wybierauczestnictwo w Programach...
18.05.2015
Pracownik może wykorzystać przysługujący mu urlop w trakcie trwania kolejnej umowy pod warunkiem,...
Anna Sokołowska
18.05.2015
Wiek emerytalny będzie coraz wyższy ito niezależnie od decyzji politycznych. Przyczyni się do tego...
Marta Schodzińska
18.05.2015
Mostostal Warszawa, jako jeden z członków-założycieli stowarzyszenia Porozumienia dla...
Inny
18.05.2015
BHP