Krok: stwierdzenie potrzeby wykonywania prac pod napięciem elektrycznym
Pracodawca stwierdza potrzebę wykonywania pracy pod napięciem elektrycznym.

Krok: zapewnienie odpowiednich wymagań przy pracach napięciem elektrycznym
Pracodawca określa szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac pod napięciem, w szczególności zapewnia:
1) bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,
2) odpowiednie środki zabezpieczające,
3) instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:
a) imienny podział pracy,
b) kolejność wykonywania zadań,
c) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.
Pracodawca zapewnia także, aby dostęp do miejsc wykonywania prac pod napięciem miały jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane.   

Krok: zapewnienie odpowiednich środków zabezpieczających przy pracach pod napięciem elektrycznym
Pracodawca przy pracach pod napięciem elektrycznym powinien zapewnić pracownikom odpowiednie środki zabezpieczające: drążki izolacyjne i manipulacyjne, drążki izolacyjne do zakładania uziemiaczy, drążki izolacyjne pomiarowe, kleszcze i uchwyty izolacyjne do bezpieczników, wskaźniki napięcia, rękawice dielektryczne, półbuty dielektryczne, kalosze dielektryczne, pomosty izolacyjne, dywaniki i chodniki gumowe, hełmy ochronne izolacyjne, narzędzia izolowane, przenośne uziemiacze ochronne, zarzutki.
      
Krok: czy zapewniono bezpośredni nadzór przy pracach pod napięciem?
...

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skorzystaj z LEX Navigator Procedury BHP – to  praktyczny przewodnik  po procedurach, określających  wymagania z zakresu bezpieczeństwa pracy, jakie należy spełnić, przygotowując oraz prowadząc prace na każdym stanowisku pracy.