Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP, ang. ILO) donosi, że w krajach rozwijających się, takich jak Chiny i Brazylia, eksplozja absolwentów szkół wyższych przyczynia się do wzrostu bezrobocia wśród młodych. Odwrotną tendencję widać w krajach bogatych – tutaj odsetek młodych pozostających bez pracy sukcesywnie maleje.

Na całym świecie liczba młodych bezrobotnych (do 24. roku życia) w 2014 roku spadła do 73,3 mln z 76,6 mln w 2009 roku. Jednocześnie w Chinach stopa bezrobocia wśród najmłodszych pracowników wzrosła z 9,3% w 2010 roku do 10,6% w roku ubiegłym. Pomimo tego że populacja młodych w Chinach w 2016 roku zmniejszy się do 181 mln, czyli aż o jedną czwartą w stosunku do 2010 roku, liczba młodych pozostających bez pracy spadnie zaledwie o milion. Eksperci przewidują, że bezrobocie młodych w Chinach w 2016 roku wyniesie 11,1%.

- Wolniejszy wzrost gospodarczy oznacza mniej miejsc pracy dla młodych Chińczyków migrujących do dużych miast. Nie bez znaczenia pozostaje zbyt duża liczba absolwentów uczelni wyższych. Chiny przez ostatnie lata intensywnie inwestowały w szkolnictwo wyższe, tymczasem okazuje się, że wielu absolwentów ma i będzie miało duże problemy ze znalezieniem pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom – wyjaśnia Azita Berar-Awad, dyrektor działu zatrudnienia w MOP.

W podobnej sytuacji jest Brazylia, która również notuje niższy niż w ubiegłych latach wzrost gospodarczy. Stopa bezrobocia wśród młodych w pierwszym i drugim kwartale 2015 roku wyniosła 15,8%. Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że do końca tego roku stopa bezrobocia wśród młodych na świecie wzrośnie po raz pierwszy od 2003 roku i wyniesie 13,1%, zamiast 13%. Eksperci przewidują dalszy wzrost bezrobocia wśród młodych – w 2018 roku ma on osiągnąć 13,2%.

W niektórych krajach rozwijających się wysyłanie młodych na wyższe uczelnie jest czasowym i na dłuższą metę destrukcyjnym sposobem radzenia sobie z bezrobociem wśród tej grupy wiekowej. Młodzi niejednokrotnie opuszczają mury uczelni bogatsi jedynie o dyplom. Bez doświadczenia zawodowego i z wiedzą potwierdzoną jedynie na piśmie często nie mogą znaleźć zatrudnienia w zawodzie. Wielu z nich decyduje się na migrację w celach zarobkowych do bogatych i w pełni rozwiniętych gospodarek. Paradoksalnie zmniejszają w ten sposób stopę bezrobocia wśród młodych w swojej ojczyźnie.

W gospodarkach rozwiniętych i we wszystkich krajach Unii Europejskiej łączna stopa bezrobocia wśród młodych spadła z 18% w 2012 roku do 16,2% w 2015 roku.

Więcej: www.hrreporter.com/articleview/25623-youth-unemployment-rising-in-china-and-brazil-ilo-says

Źródło: www.hrreporter.com, stan z dnia 16 października 2015 r.