Wyjątkowo praktyczny poradnik przygotowany z myślą o kadrowych i pracownikach HR. Tematyka książki...
Agnieszka Matłacz
04.10.2015
Lekarstwo na problemy polskiego rynku pracy ma w swoim programie każda licząca się w sondażach...
04.10.2015
HR
W 2050 roku liczba ludności wPolsce może spaść do niespełna 34 mln osób, a już w2030 roku może...
04.10.2015
Po aferze dotyczącej wyprowadzenia dużej kwoty z PFRON pracodawcy obawiają się częstszych kontroli....
03.10.2015
Wobec spadającego bezrobocia pracodawcom coraz trudniej zapełnić wakaty wswoich firmach,...
03.10.2015
Wyższych stawek za pracę domagało się ok. 2,5 tys. pracowników firm leśnych, którzy protestowali...
02.10.2015
Ponad 121 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego jest do rozdysponowania w sześciu...
02.10.2015
Jak wynika zszacunków Eurostatu, odsetek pracujących Polaków, którzy często wykonują obowiązki...
02.10.2015
Kawa, najpopularniejszy poranny napój wśród pracowników na całym świecie, jest znana ze swoich...
Elżbieta Żywiczyńska
02.10.2015
Umowy cywilnoprawne ze względu na mniejsze obowiązki wzakresie płacenia składek są bardziej...
02.10.2015
Złożenie projektu ustawy o minimalnej stawce za godzinę 12 zł zapowiedziała w piątek rano w...
02.10.2015
Jacek Męcina nie będzie już piastowałstanowiska wiceministra pracy. W wywiadzie udzielonym...
Marta Schodzińska
02.10.2015
29 września br. doszło do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Urzędem Dozoru Technicznego...
Inny
02.10.2015
BHP
Firmy będą mogły się ubezpieczyć na wypadek pozwów związanych z molestowaniem seksualnym,...
02.10.2015
Ustawę, która opóźni wejście w życie nowych zasad opłacania składek i wypłacania zasiłków...
02.10.2015
Senatorowie poparli w czwartkowym głosowaniu ograniczenie do 50 proc. ulg we wpłatach na Państwowy...
02.10.2015
Nie wyklucza uznania pracy za wykonywaną w warunkach szczególnych realizowanie innych czynności...
Jarosław Zasada
02.10.2015
BHP
Możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych z tytułu ustania osobistej opieki sprawowanej...
02.10.2015
Refundację części kosztów zatrudnienia osób do 30. roku życia przewidujenowelizacja,którą poparł...
02.10.2015
HR
W czwartek 1 października senatorowie poparli ustawę o uprawnieniach do mienia b. Funduszu Wczasów...
02.10.2015
W przypadku zwiększenia czasu pracy pracownika zatrudnionego na pół etatu, pracownik ma prawo...
Anna Sokołowska
02.10.2015