Nie wyklucza uznania pracy za wykonywaną w warunkach szczególnych realizowanie innych czynności...
Jarosław Zasada
02.10.2015
BHP
Możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych z tytułu ustania osobistej opieki sprawowanej...
02.10.2015
Refundację części kosztów zatrudnienia osób do 30. roku życia przewidujenowelizacja,którą poparł...
02.10.2015
HR
W czwartek 1 października senatorowie poparli ustawę o uprawnieniach do mienia b. Funduszu Wczasów...
02.10.2015
W przypadku zwiększenia czasu pracy pracownika zatrudnionego na pół etatu, pracownik ma prawo...
Anna Sokołowska
02.10.2015
Nadanie nowych uprawnień Państwowej Komisji Badań Wypadków Kolejowych, w tym do wyłącznego...
PAP
01.10.2015
BHP
Kampania edukacyjno-prewencyjna Urzędu Dozoru Technicznego Bezpieczeństwo Twój wybór 2014-2016...
Inny
01.10.2015
BHP
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Mirosław Koziura uczestniczył w konferencji naukowej pt....
Inny
01.10.2015
BHP
Gotowość strajkową ogłoszono w czwartek w górnictwie. Kopalnie i zakłady górnicze zostały...
01.10.2015
Statystycznie w 2014 r.każdy pracownikotrzymałw świadczeniach pozapłacowych od swojego pracodawcy...
01.10.2015
1 października zacznie obowiązywać nowy wykaz chorób i ułomności oraz kategorii zdolności do...
Jarosław Zasada
01.10.2015
BHP
Kobiety coraz częściej chcą być aktywne na forum zawodowym i społecznym, nie rezygnując z rodziny i...
01.10.2015
29 września 2015 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał wniosek dotyczącyczasu pracy techników...
01.10.2015
30 września br. odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom 43. Ogólnopolskiego Konkursu...
Inny
01.10.2015
BHP
Związek Rzemiosła Polskiego wskazał swoich członków pierwszego składu Rady Dialogu Społecznego....
01.10.2015
Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o zmianach wielkości bezrobocia, spadł we...
01.10.2015
HR
Kobiety wychowujące dzieci do szóstego roku życia przeważają w rejestrach bezrobotnych - informuje...
01.10.2015
Pięcioprocentowy- a w niektórych przypadkach wyższy- wzrost wynagrodzeń dla pracowników państwowych...
01.10.2015
604 zł wynosić będzie od 1 października maksymalna kwota zasiłku stałego z pomocy społecznej. Do...
01.10.2015
Ubezpieczenia społeczne
Questus- Akredytowane Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing -...
30.09.2015