Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega szpitale przed stosowaniem różnych trików, aby zaoszczędzić na składkach od wynagrodzeń pracowników. W ciągu ostatnich trzech lat kontrolerzy ZUS odwiedzili 86 placówek medycznych i wykryli w nich zaległości w zapłacie składek na kwotę ponad 132 mln zł.

 

Pomimo niekorzystnych dla nich wyroków sądowych kolejne placówki szukają cudownych sposobów na zapewnienie całodobowej opieki nad chorymi i oszczędności na składkach od wynagrodzeń pracowników. Sposób, wydawałoby się, jest prosty. Biały personel jest masowo zatrudniany w zewnętrznych firmach współpracujących ze szpitalem i po godzinach lekarze i pielęgniarki wracają na swoje stanowiska czy dyżurują na równoległych oddziałach już nie jako etatowi pracownicy, ale zleceniobiorcy zatrudnieni w zewnętrznej firmie.

Więcej w "Rzeczpospolitej" >>>