W art. 176 § 2 kodeksu pracy zawarto upoważnienie ustawowe dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia określającego wykaz prac jakich nie będą mogły wykonywać kobiety ciężarne i karmiące piersią. W szczególności dotyczy to zadań związanych z przenoszeniem ciężarów oraz szkodliwymi warunkami środowiska pracy. Aby stworzyć taki zakres prac, należy posiadać aktualną wiedzę na temat wpływu różnych czynników środowiska pracy na rozwój i życie płodu.

Czytaj więcej: Sejm za doprecyzowaniem ochrony praw pracowniczych kobiet w ciąży

Dotychczasowe przepisy będą obowiązywać do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych, jednak nie dłużej niż przez 9 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji Kodeksu pracy, który wchodzi w życie w dniu 3 sierpnia 2016 r. Dodatkowo, zmienione przepisy będą obligowały pracodawców do przeniesienia kobiety w ciąży lub karmiącej do innej pracy, jeśli obecnie zatrudniona jest w warunkach uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. Jeżeli nie będzie to możliwe, pracodawca powinien zwolnić kobietę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.

Źródło: Hanna Prusik, specjalista ds. prawnych w Impel Business Solutions