Zapraszamy Państwa do udziału w XVI Forum Edukacyjnym Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Forum odbędzie się w dniach 14-15 września 2016 roku w Warszawie na Stadionie Narodowym.

Podobnie jak w ubiegłych latach II dzień Forum MSP (15 września) w całości poświęcony zostanie tematyce kapitału ludzkiego. Udział w Forum jest bezpłatny.  

Myślą przewodnią II dnia Forum jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Jak stać się Pracodawcą Jutra? II dzień Forum rozpoczną trzy rozgrzewające warsztaty. Forum otworzą dwie debaty. Podczas pierwszej, razem z  przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju, rozmawiać będziemy o tym, jakich kompetencji potrzebuje polska gospodarka? W drugiej debacie wezmą udział prezesi firm. Wspólnie dyskutować będziemy o trudnościach i niepowodzeniach, które przełożyły się na budowanie przewag ich firm.

Kolejna odsłonę Forum MSP stanowić będą cztery równoległe ścieżki tematyczne: Kompetencje dla gospodarki, Europejskie inspiracje, Pracodawca Jutra, Rozwiązania, które zmieniają firmę.

W tym roku do poprowadzenia wystąpień zaproszeni zostali m. in. przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz eksperci z Europy - m.in. Mirjami Sipponen-Damonte  z International Association of Facilitators oraz Soren Boutrup z Danish Business Authority.

Dodatkowo, dla przedstawicieli działów HR przygotowane zostały dwa specjalistyczne warsztaty: „Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez tworzenie międzykulturowego miejsca pracy” oraz „Jak rozpoznać i w pełni wykorzystać potencjał pracowników dzięki stylom myślenia?”

Grupę docelową XVI Forum Edukacyjnego dla MSP stanowią przedsiębiorcy, pracownicy MSP ze szczególnym ukierunkowaniem na właścicieli i kadrę zarządzającą, eksperci zajmujący się tematyką zarządzania zasobami ludzkimi, pracownicy działów HR, przedstawiciele firm szkoleniowych, organizacje otoczenia biznesu związane z tematyką HRM.

Łącznie podczas II dnia XVI Forum Edukacyjnego odbędzie się ponad 20 wystąpień, podczas których ponad 40 prelegentów – praktyków związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi – dzielić się będzie z Państwem swoimi doświadczeniami oraz wiedzą.

Udział w Forum jest bezpłatny. Mając na uwadze fakt ograniczonej ilości miejsc, zachęcamy Państwa do rejestracji już dziś.

Szczegółowy program II dnia Forum oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie: www.forummsp.parp.gov.pl 

Patronat medialny nad wydarzeniem obejmują ABC kadry, "Personel Plus" oraz Serwis HR.