Czy pracodawcy nadal będą mieli trudności w pozyskiwaniu pracowników? Czy z powodu braku kandydatów...
17.02.2017
Ustawa dezubekizacyjna obejmie wyłącznie byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, a nie byłych...
PAP
17.02.2017
Ubezpieczenia społeczne
Rodzaj i zakres badań okresowych funkcjonariuszy Straży Granicznej określa nowe rozporządzenie...
Jarosław Zasada
17.02.2017
BHP
Pracodawca, który stosuje substancję chemiczną lub mieszaninę, dla której nie określono najwyższych...
Maciej Ambroziewicz
17.02.2017
BHP
Dowiedz się, jaku jest powód wielomilionowych strat gospodarczych w Japonii. Rezultaty badania...
PAP
17.02.2017
Przy dniach "wystających" poza pełne tygodnie liczy się tylko pierwsze pięć dni bez soboty i...
Rycak Magdalena Barbara
16.02.2017
Początek roku przynosi kontynuację pozytywnych tendencji na rynku pracy. W styczniu zatrudnienie w...
16.02.2017
HR
Zarówno zatrudnienie, jak i dynamika płac w styczniu pozytywnie zaskoczyły analityków. Ich zdaniem...
16.02.2017
W styczniu 2017 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,5 proc. niż w...
16.02.2017
Konfederacja Lewiatan krytycznie ocenia propozycję NSZZ Solidarność modyfikacji treści świadectwa...
16.02.2017
RPO poprosił 27 stycznia Głównego Inspektora Pracy, by w związku z zapowiedzianą kontrolą obowiązku...
16.02.2017
39 proc. firm z powodu braku kandydatów na rodzimym rynku pracy planuje rekrutować Ukraińców; coraz...
16.02.2017
HR
14 lutego w załączniku do obwieszczenia Ministra Zdrowia z 16.01.2017 r. ogłoszony został tekst...
Ewa Saj
16.02.2017
BHP
Ergonomia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo - to hasła, które, choć szczególnie istotne, są często...
Inny
16.02.2017
BHP
​O rok dłużej medycy będą mogli wystawiać zarówno papierowe, jak i elektroniczne zwolnienia....
16.02.2017
Ubezpieczenia społeczne
ZUS będzie miał 5 lat na zmianę własnej decyzji przyznającej wcześniej prawo do świadczeń, a 10...
Agnieszka Rosa
16.02.2017
Rząd nie pracuje nad ustawą zakładającą, że ci, którzy płacili składki emerytalne do ZUS krócej niż...
15.02.2017
Ubezpieczenia społeczne
Kryteria przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podnoszenie kwalifikacji...
15.02.2017
Od początku tego roku więcej osób może się ubiegać o zasiłek dla bezrobotnych. Grupa odbiorców tego...
15.02.2017
Ubezpieczenia społeczne
Nie trzeba wypisywać wniosków, by uzyskać w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenia...
15.02.2017
Ubezpieczenia społeczne
Pracownik jest zatrudniony na umowę zlecenia i jest zgłoszony do ubezpieczenia chorobowego, od dnia...
15.02.2017
Czy do wniosku o urlop wychowawczy powinno być dołączone dodatkowe oświadczenie pracownika o braku...
15.02.2017
Czy zakład pracy informując do końca lutego ZUS o przychodach zatrudnionych w ubiegłym roku...
15.02.2017
81 proc. kandydatów twierdzi, że brak informacji zwrotnej od pracodawcy wywołuje negatywne...
15.02.2017
HR
Strażacy od kilkunastu godzin walczą z pożarem składowiska odpadów z tworzyw sztucznych we wsi...
PAP
15.02.2017
BHP
Minimalna stawka godzinowa, w wysokości 13 zł brutto, obowiązuje od początku tego roku. Nieuczciwi...
Inny
15.02.2017
BHP
O pracy monotypowej mówimy, gdy czynności powtarzają się w odstępach krótszych niż 5 minut. Przy...
Roman Majer
15.02.2017
BHP
W ubiegłym roku wzrosła radykalnie, bo o ponad 50 proc. liczba osób, które straciły pracę w wyniku...
15.02.2017
HR