Konfederacja Lewiatan w liście do Elżbiety Rafalskiej, przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego, zaproponowała, aby na plenarnym posiedzeniu RDS w piątek odbyła się dyskusja na temat utrzymania górnego limitu podstawy składki na ubezpieczenie społeczne (tzw. limit trzydziestokrotności).

- W piątek nie ma na to szans. To nie odbywa się z dnia na dzień - mówi Henryk Nakonieczny, członek Prezydium NSZZ Solidarność ds. Dialogu Społecznego i Negocjacji. Dodaje, że dyskusja na ten temat prawdopodobnie się odbędzie, ale w późniejszym terminie. Nakonieczny, zapytany o krótki termin do wejścia w życie zmian, odpowiada, że do 1 stycznia 2019 roku jest jeszcze trochę czasu - wystarczająco dużo na dyskusję.

Sprawą miał zająć się Trybunał Konstytucyjny

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw miała znieść zasadę trzydziestokrotności od 1 stycznia 2019 r. Została jednak zawetowana i skierowana do Trybunału Konstytucyjnego przez Prezydenta RP. Trybunał do tej pory nie zdołał rozpatrzyć wniosku w tej sprawie.

Czytaj też: Trybunał odwołał rozprawę. Co dalej z limitem trzydziestokrotności? >

1 stycznia 2019 roku coraz bliżej, niepewność firm rośnie

Zbliża się koniec 2018 roku, a przedsiębiorcy wciąż nie wiedzą co z limitem trzydziestokrotności. Kwestia ta ma kluczowe znaczenie ze względu na skutki gospodarcze i finansowe.

Sytuacja, kiedy Trybunał Konstytucyjny nie jest w stanie rozpoznać wniosku Prezydenta RP, a rząd nie odnosi się do tej kwestii, podważa zaufanie pracowników i pracodawców do instytucji państwa, wymiernie wpływa na gotowość do podejmowania nowych inwestycji (zamykane są budżety firm) i ocenę nowych inicjatyw regulacyjnych (m.in. pracowniczych planów kapitałowych).

Była apel - nie ma odpowiedzi

Konfederacja Lewiatan przypomina, że 31 lipca br. do premiera został skierowany apel w sprawie utrzymania górnego limitu podstawy składki na ubezpieczenie społeczne, podpisany przez ponad 30 organizacji zrzeszających pracodawców, przedsiębiorców.

Czytaj też: Pracodawcy apelują do rządu o utrzymanie limitu trzydziestokrotności >

Obecnie pod apelem podpisały się już 54 organizacje. Postulują one przyjęcie przez stronę rządową zobowiązania o utrzymaniu górnego limitu podstawy składek na ZUS przynajmniej do 2020 roku, i podjęcie rozmów z partnerami społecznymi.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w SIP LEX:

Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne >

Jaka jest górna granica podstawy wymiaru składek ZUS w 2018 r.? >

Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne >

Zasiłek chorobowy po przekroczeniu trzydziestokrotności >

Kontrakt menedżerski wykonywany w ramach działalności gospodarczej >