Sygnatariusze apelu chcą, aby rząd zobowiązał się do utrzymania górnego limitu podstawy składek na ubezpieczenie społeczne, przynajmniej do 2020 roku, i podjął rozmowy z partnerami społecznymi. Zwracają również uwagę na fakt, że nie udało się w tej sprawie osiągnąć porozumienia ze stroną rządową na forum Rady Dialogu Społecznego.

W opinii organizacji pracodawców, przepisy ws. zniesienia limitu 30-krotności powinny być wycofane i ponownie skonsultowane m.in. ze względu na:
- kontrowersje, jakie wywołało procedowanie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw znoszącej zasadę trzydziestokrotności,
- odwołanie przez Trybunał Konstytucyjny rozprawy w sprawie zbadania zgodności ustawy z Konstytucją RP i nieznany termin rozpoznania wniosku Prezydenta RP,
- niepewność odnośnie stanu prawnego oraz kolejne inicjatywy legislacyjne podwyższające koszty działalności pracodawców, ograniczające możliwości podejmowania nowych inwestycji przez przedsiębiorców,
- cele rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, zakładające tworzenie w naszym kraju miejsc pracy wysokiej jakości i wysoko wynagradzanych,
- wzrost kosztów pracy wysokiej klasy specjalistów, które zmniejszają atrakcyjność tworzenia w naszym kraju innowacyjnych miejsc pracy,
- brak inicjatyw zwiększających atrakcyjność umów o pracę w stosunku do innych forma zatrudnienia,
- finalizację opracowywania budżetów przez przedsiębiorców na rok 2019 r.

Organizacje i stowarzyszenia, które jeszcze nie przyłączyły się do tej inicjatywy, mogą nadal do niej dołączyć, zgłaszając Konfederacji Lewiatan poparcie apelu.