Państwowa Inspekcja Pracy podsumowała działania kontrolne związane z wprowadzonym w tym roku zakazem handlu.

W 8,5 proc. przypadków sklep otwarty wbrew prawu

Od momentu wejścia w życie przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta do 12 września br. inspektorzy pracy z własnej inicjatywy lub w związku ze zgłoszeniami na telefony dyżurne w Okręgowych Inspektoratach Pracy – przeprowadzili ponad 9,9 tys. kontroli placówek handlowych (które były otwarte w dni objęte zakazem handlu) stwierdzając, że w 8,5 proc. przypadków sklep został otwarty wbrew prawu.

 

Czytaj też: Zakaz handlu. Ustawa już obowiązuje >

 

Były mandaty, wnioski do sądu i decyzje

W związku ze złamaniem zakazu handlu inspektorzy:

  • nałożyli 295 mandatów karnych na kwotę 324 tys. zł,
  • skierowali 390 wniosków o ukaranie do sądu
  • zastosowali 176 środków oddziaływania wychowawczego
  • wydali również 4,3 tys. decyzji,
  • skierowali prawie 5,6 tys. wniosków w wystąpieniach oraz 260 poleceń ustnych.

 

Czytaj też: Węgrzy też mieli zakaz handlu w niedziele. Przez rok >

 

Ponadto w tym okresie inspektorzy pracy podjęli działania sprawdzające (w tym związane z otrzymanymi sygnałami) dot. kolejnych 7,7 tys. placówek handlowych stwierdzając, że placówki te – zgodnie z obowiązującym prawem – były zamknięte.

 


Łącznie, działania kontrolne i sprawdzające PIP objęły prawie 17,7 tys. placówek handlowych, wykazując dość wysoki stopień respektowania przepisów.

W realizację tych zadań zaangażowanych zostało ponad 1 tys. inspektorów pracy - poinformowała inspekcja.

 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w SIP LEX:

Ograniczenie handlu w niedziele i święta od 1 marca 2018 r. >

Praca w niedziele i święta >

Wykonywanie pracy w handlu w niedziele a odpoczynek dobowy >

Czy zakaz handlu w niedziele obejmuje targi? >

Czy pracownicy piekarni mogą zaczynać pracę o godz. 4:00, w poniedziałek po niedzieli objętej zakazem handlu?  >