GUS opublikował we wtorek najnowsze dane z rynku pracy.

Wynagrodzenia trochę w górę, trochę w dół

W sierpniu 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 6,8 proc. niż przed rokiem i wyniosło 4798,27 zł. To o 6,8 proc. więcej niż przed rokiem, ale nieco mniej niż przed miesiącem - w lipcu przeciętna pensja była na poziomie 4825,02 zł (spadek o 0,6 proc.)

Zatrudnienie bez zmian

GUS podał również dane o przeciętnym zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw - było ono w sierpniu 2018 roku wyższe o 3,4 proc. niż przed rokiem i wyniosło 6229,1 tys. To dokładnie ten sam poziom co przed miesiącem.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX Kadry:

Zasady i tryb wypłaty wynagrodzenia za pracę >

Formalności przy zmianie wynagrodzenia >

Potrącenie z wynagrodzenia za pracę >

Prowizja jako składnik wynagrodzenia pracowników >

Wynagrodzenie za część miesiąca >