W lipcu roczna dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw obniżyła się do 3,5 proc. rok do roku z 3,7 proc. w czerwcu. Z kolei lipcowa dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw obniżyła się do 7,2 proc. rok do roku z 7,5 proc. w czerwcu.

Zgodnie z oczekiwaniami

- Lipcowa dynamika wynagrodzeń ukształtowała się na poziomie bliskim oczekiwań, a lipcowy spadek dynamiki zatrudnienia to efekt wyższej bazy odniesienia oraz lekkiego obniżenia miesięcznej skali wzrostu zatrudnienia, w ujęciu oczyszczonych z wahań sezonowych danych - komentują piątkowe dane GUS ekonomiści z BOŚ Banku.

Popyt na pracę pozostanie silny

Sytuacja na rynku pracy pozostaje korzystna, a wyhamowanie dynamiki zatrudnienia to bardziej efekt ograniczeń podażowych, niż wyhamowania popytu na pracę - informują analitycy Banku Millennium w komentarzu do piątkowych danych GUS. Ich zdaniem sektor gospodarstw domowych pozostawać będzie wsparciem dla wzrostu gospodarczego, gdyż rosnące dochody oraz optymistyczne nastroje będą sprzyjały wzrostowi konsumpcji prywatnej.

  - Dane GUS dot. rynku pracy w lipcu zgodne z naszymi przewidywaniami, ale słabsze od konsensusu rynkowego - napisali w komentarzu do piątkowych danych GUS analitycy BZ WBK. Dodali, że popyt na pracę pozostanie silny, a wzrost wynagrodzeń będzie przyspieszał. 

 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX Kadry:

Zasady i tryb wypłaty wynagrodzenia za pracę* >

Formalności przy zmianie wynagrodzenia* >

Potrącenie z wynagrodzenia za pracę* >

Prowizja jako składnik wynagrodzenia pracowników* >

Wynagrodzenie za część miesiąca* >

-----------------------------------------------------------------------
Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.