Na zlecenie UOKiK Inspekcja Handlowa sprawdziła, czy maszyny ogrodnicze spełniają wymagania prawne i techniczne oraz czy są bezpieczne. Kontrola objęła m.in. kosiarki, podkaszarki, kosy, sekatory, odkurzacze do liści, rozdrabniacze, aeratory i glebogryzarki.

Inspektorzy sprawdzili 161 rodzajów maszyn

Kontrola odbyła się w II kwartale tego roku u 53 przedsiębiorców z 8 województw: dolnośląskiego, małopolskiego, mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego, pomorskiego, podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego. Inspektorzy sprawdzili 161 rodzajów maszyn. Weryfikowali dokumenty poświadczające, że sprzęt spełnia wszystkie wymagania unijnych przepisów i norm bezpieczeństwa. Kontrolowali oznakowanie oraz instrukcje obsługi – jeśli są one niepełne lub niezrozumiałe, stwarzają ryzyko, że użytkownik zrobi sobie krzywdę. Sprawdzali też, czy sprzęt nie ma widocznych wad, np. źle zamontowanej obudowy lub obluzowanych przewodów.   

Jakie nieprawidłowości stwierdzono?

IH zakwestionowała 35 maszyn ogrodniczych (21,7 proc. skontrolowanych). Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło deklaracji zgodności z unijnymi wymaganiami prawnymi, która musi być dołączona do każdego urządzenia. Przykładowo brakowało w niej opisu maszyny czy danych producenta. Inspektorzy mieli też zastrzeżenia do instrukcji obsługi – w jednym przypadku w ogóle jej nie było, a w kilku nie zawierała ważnych ze względu na bezpieczeństwo użytkownika informacji czy ostrzeżeń. Zdarzały się też przypadki niewłaściwego oznakowania maszyn.

 

Czytaj też: Przedawnienie nie chroni pracodawcy, gdy nie zadbał o poszkodowanego pracownika >

 

Większość przedsiębiorców dobrowolnie usunęła nieprawidłowości formalne. W jednym przypadku IH zawiadomiła organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na wprowadzeniu na rynek wyrobu, który nie spełnia zasadniczych wymagań. Chodziło o spalinowe nożyce do żywopłotu, do których dołączono nieprawidłową instrukcję obsługi.

 

Kupujesz sprzęt do ogrodu? UOKiK radzi, co trzeba sprawdzić:

  • znak CE – to deklaracja producenta, że wyrób spełnia wymagania prawne i techniczne,
  • dodatkowe atesty, np. „GS”, TÜV, VDE – są nieobowiązkowe, świadczą, że poziom bezpieczeństwa sprawdziła niezależna jednostka,
  • stan urządzenia – czy na obudowie nie ma uszkodzeń, czy starannie ją zamontowano, czy przewody, przełączniki i osłony są dobrze dopasowane,
  • instrukcję obsługi – musi być napisana po polsku, zawierać informacje o maszynie i producencie oraz wyjaśniać, jak ją bezpiecznie używać, konserwować, transportować.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w SIP LEX:

Czy pracownik gospodarczy, odpowiadający za utrzymanie czystości jest narażony na działanie czynników biologicznych? >

Ocena ryzyka zawodowego - ogrodnik terenów zielonych >

Jakie szkolenia powinien przejść pilarz - ogrodnik pracujący nad utrzymaniem terenu zewnętrznego? >

Czy rozcięcie czoła w wyniku uderzenia się o daszek podczas koszenia trawy w ogrodzie przedszkolnym należy uznać za wypadek przy pracy? >

Jaką stawkę zastosować do prac polegających na wycince drzew i krzewów, zrębkowaniu, układaniu gałęzi pod liniami energetycznymi? >

Czy teren zakładu przemysłowego, na którym rosną drzewa i krzewy owocowe można zaklasyfikować do terenów zieleni? >

Co powinien zrobić burmistrz w sprawie rolnika, który spalał gałęzie i trociny z drewna zwiezionego z lasu? >